Een kruiswegstatie is een afbeelding die een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn stervensproces uitbeeldt; het geheel van deze afbeeldingen in de kerk heet de Kruisweg. De kruiswegstaties zijn 14 schilderingen aan de linker- en rechterzijmuur van de kerk*. Zij verbeelden, deels gebaseerd op de lijdensverhalen van de evangelisten, deels als uitdrukking van de christelijke vroomheid, de gang van Jezus naar zijn kruisiging in Jerusalem rond het jaar drieëndertig.

De Kruisweg (Via crucis of Via dolorosa in het Latijn) is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Het is een nabootsing van de lijdensweg van Jezus Christus, vanaf het gerechtsgebouw (het paleis van de Romeinse procurator Pontius Pilatus ) tot op de heuvel Golgotha, de plaats van Zijn terechtstelling. Het woord statie is afgeleid van het Latijnse woord statio, dat het staan of stilstaan betekent. In de rooms katholieke traditie is het sinds de 15e eeuw een godsdienstoefening, die op Goede Vrijdag plaatsvindt. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs de veertien kruiswegstaties voorbij. Deze godsdienstoefening wordt aan verschillende bronnen toegeschreven. Zo zou de kruiswegoefening teruggaan op de H. Maagd Mariadie in Jeruzalem de plaatsen van de Via Dolorosa bezocht. Algemeen wordt vooral de werkzaamheid van de H. Franciscus van Assisi verantwoordelijk geacht voor de verspreiding van de gebeden kruisweg. Omdat het aantal staties hier en daar verschilde, bepaalde Paus Clemens XII (paus van 1730-1740) het aantal op veertien. In 1741 werd de kruisweg een verplicht onderdeel in alle rooms katholieke kerken. Bij Franciscanen en Clarissen werd de kruisweg elke vrijdag gebeden.

De zogenaamde kruiswegstaties zijn een krachtige herinnering aan de nederige wijze waarop Jezus bereid was om Zijn Goddelijke voorrechten opzij te zetten, zodat Hij een weg naar vergeving en verlossing gereed kon maken door middel van Zijn offer. Maar de kruisweg is méér dan een vertelling over de laatste uren in het leven van Jezus Christus op aarde: het voedt tot op de dag van vandaag geestelijke overtuiging aan elke christen en is nog steeds toepasbaar op onze levens, ook in deze tijd.
De traditionele vaste indeling van de kruisweg is als volgt:
1. Jezus wordt ter dood veroordeeld.
2. Jezus ontvangt Zijn kruis.
3. Jezus valt voor de eerste maal.
4. Jezus ontmoet Zijn moeder Maria.
5. Simon van Cyrene wordt gedwongen om het kruis te dragen.
6. Veronica droogt bloed van het gezicht van Jezus.
7. Jezus valt voor de tweede maal.
8. Jezus ontmoet de vrouwen van Jeruzalem.
9. Jezus valt voor de derde maal.
10. Jezus wordt van Zijn kleding beroofd.
11. Jezus wordt aan het kruis genageld – de kruisiging.
12. Jezus sterft aan het kruis.
13. Het lichaam van Jezus wordt van het kruis afgenomen – de kruisafneming of kruisafname.
14. Het lichaam van Jezus wordt in het graf gelegd.