De maand mei is in de traditie van de Katholieke Kerk ‘Mariamaand’, de maand waarin Maria centraal staat. Maria neemt binnen onze katholieke kerk een belangrijke plaats in en dat komt in diverse liturgische feesten tot uiting. U kunt op de maandagavond het rozenhoedje meebidden.

Het is bekend dat de maand mei door de Romeinen vernoemd is naar de Romeinse moedergodin Maia, die ook als zodanig werd vereerd.  Zij stond voor vruchtbaarheid, ontluikend nieuw leven, liefde. In die tijd kenden de Romeinen de Floralia: feesten en spelen ter ere van de godin Flora, met dansende jonge meisjes met bloemenkransen. In de Middeleeuwen ontstond echter in Italië het gebruik om mei te wijden aan Maria, de Moeder Gods. 

Blik op Maria 

In de vroege Middeleeuwen werden de oorspronkelijke volkse lofbetuigingen van heidense aard -dansen rond de meiboom en het kiezen van een bloemenkoningin- meer geprojecteerd op Maria, die al sinds het jaar 431 officieel als de Moeder Gods binnen de stroming van de Katholieke Kerk werd vereerd. In de 13de eeuw ontstond in Italië het idee om de meimaand geheel in het teken te stellen van de verering van Maria. In 1579 voerde Carolus Borromeus, bisschop van Milaan, gebedsstonden voor het Mariabeeld in de maand mei in en dat breidde zich zo meer uit.  

Maria, Moeder van de Kerk 

Eerder heeft paus Franciscus een nieuw Maria-feest aan de kerkelijke kalender toegevoegd: “Maria, Moeder van de Kerk” – en vorig jaar heeft hij zelfs specifiek opgeroepen om in de meimaand te bidden tot Maria. Deze viering valt op de tweede Pinksterdag en die valt dit jaar door de late viering van Pasen net buiten de Maria-Mei-Maand, te weten op 6 juni. 

Maria: het begin van het geloof in Jezus 

Maria was de eerste gelovige: zij staat aan het begin van het geloof in Jezus Christus, want zelfs voordat Hij geboren was, geloofde zij in Hem die in haar het menselijk lichaam en leven heeft aangenomen. Daarom is zij naast ‘Moeder van de Heer’ ook ‘Moeder van het geloof’. Wie in Hem gelooft, ziet in Zijn Moeder het menselijke beeld terug van de mens die gelooft, hoopt en liefheeft. En in haar geloof, hoop en liefde heeft zij nooit opgegeven. Zij wordt daarom ook wel ‘Moeder van de zuivere liefde’ genoemd. Zo kunnen wij, in ons eigen lijden en liefde, ons gesteund en getroost voelen door haar ervaringen. 

In de persoon van Maria is alles aanwezig wat een mens tot christen maakt: het geloof, de hoop en de liefde, die God ons met zijn genade aan ons heeft geschonken en dat alles maakt ons tot ‘Kerk’. Daarom heet Maria ook ‘Moeder van de Kerk’, en de geboorte van de kerk als zodanig wordt gevierd met Pinksteren.  

Rozenhoedje bidden

Maar nu eerst de meimaand: elke maandagavond gedurende de maand mei wordt onder begeleiding van de familie Brockhoff het rozenhoedje gebeden, te beginnen op maandag 2 mei, tussen 19:30 uur en 20:00 uur in de Torenkapel van de Urbanuskerk