Het is mogelijk om uw gebedsintentie voor een mis op te geven, waardoor deze tijdens de viering wordt opgelezen. Opgeven kan telefonisch of via e-mail aan het secretariaat o.v.v. de betrokkene en de data. Het bedrag voor het stipendium is € 12,50 over te maken op IBAN NL33 INGB 0000 1338 68 ten name van: Geloofsgemeenschap Heilige Geest / St. Urbanus onder vermelding van “stipendium”.

Toelichting misintenties

Een misintentie, ook wel gebedsintentie genoemd, is een gebed in een viering voor een overledene of een zieke door zijn of haar naam te noemen, of een andere specifieke wens, zoals hulp in een moeilijke tijd, voor een vriend in problemen, uit dankbaarheid, enzovoorts. De voorganger vraagt dan tijdens de viering de aanwezigen met hem te bidden voor de intentie. Op die manier wordt de intentie met bijzondere aandacht ingebracht tijdens de viering en kan men zich aansluiten bij het gebed.

Voor een intentie wordt een bijdrage, stipendium genoemd, gevraagd. Hiermee draagt u bij aan ondersteuning en onderhoud van de parochie en de kerk. Het in stand houden van de parochie is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het stipendium is er om de parochie, en priester te helpen in hun persoonlijk onderhoud en van de kerkgebouwen.

Het belangrijkste wat wij kunnen offeren is niet ons geld, maar als wij onszelf, onze tegenslagen, ziekte, pijn, inzet, vruchten van ons werk verenigen met het offer van de Heer.