Het Vormsel: wat betekent het?

Bij het Vormsel ben je op weg naar de volwassenheid en kies je bewust voor het geloof. Binnen onze parochie vindt het Vormsel plaats rond het 12e levensjaar. Bij het Vormsel wordt je gezegend met de Geest van God, die jou zal bijstaan op al die momenten door je leven waarop je hulp nodig hebt.
Het Heilig Vormsel wordt gevierd tijdens een eucharistieviering. Het begint als de vormelingen één voor één naar voren komen. De vormelingen spreken de geloofsbelijdenis uit en dan vindt de handoplegging door de bisschop plaats. Na de handoplegging knielt de vormeling voor de voorganger en ontvangt het zegel van de Heilige Geest. Ondertussen wordt de vormeling met de olie gezalfd en krijgt daarmee een kruisje op zijn/haar voorhoofd.

Voorbereiding op het Vormsel

Nu het weer mogelijk is om (met inachtneming van de corona-maatregelen) bij elkaar te komen, wordt ook met de voorbereiding naar het Vormsel gestart. Vanaf september willen de pastores binnen onze parochie met de jongeren vanaf 12 jaar, op de verschillende locaties binnen onze parochie, praten en nadenken over God en geloven. En wat dat voor hen betekent. Jongeren vanaf 12 jaar worden van harte uitgenodigd om hieraan mee te doen, ook wie nog niet zeker weet of uiteindelijk aan het Vormsel wordt deelgenomen.

Het Vormsel voor onze parochie RK Amsteland is gepland op 26 november 2021 om 19:00 uur, waarbij Mgr. Jan Hendriks het Vormsel zal toedienen. Op 21 september 2021 om 20:00 uur is er een ouderavond in de pastorie van de Augustinuskerk (Amstelveenseweg 965
Amsterdam-Buitenveldert). Er zijn 6 samenkosten voor de jongeren die het Vormsel willen ontvangen gepland, te weten: 28 september, 12 en 26 oktober, 9, 16 en 23 november. Deze worden gegeven door deken-pastoor Eugène Jongerden, diaken Eugène Brussee en pastor Dea Broersen. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden.

Contact en informatie: Eugène Jongerden, telefoon: 06-51265724, e-mail: ejongerden68@hotmail.com