St. Urbanuskerk Bovenkerk - Orange the World - tegen geweld vrouwen

Op maandag 25 november kleurde de toren van de Urbanuskerk oranje. Wethouder Floor Gordon trapte samen met burgemeester Tjapko Poppens de campagne Orange the World af en daarmee zegt de gemeente Amstelveen NEE tegen het geweld tegen vrouwen en meisjes.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45% van de vrouwen en meisjes.

Eén op de tien Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht, één op de vijf is ooit mishandeld door een (ex)partner en meer dan driekwart van de vrouwen en meisjes maakt seksuele intimidatie mee.

De gemeente Amstelveen sluit hiermee aan bij de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen

Bewustwording

Bij huiselijk geweld zijn vrouwen vijf keer meer dan mannen slachtoffer. De meeste meldingen zijn afkomstig van omstanders of politie. De overgrote meerderheid van vrouwen doet geen aangifte of melding omdat zij zich schamen. Vooral als er sprake is van seksueel geweld. Wethouder Floor Gordon: “Dit taboe moet worden doorbroken. Daarom vragen we met ‘Orange the World’ aandacht voor geweld tegen vrouwen en roepen we op om alle vormen van geweld te melden, ook bijvoorbeeld kindermishandeling. Hulp zoeken is echt nodig, geweld stopt niet vanzelf. Een belangrijke stap hierin is bewustwording over de aard en omvang van het probleem”.

Zie voor meer informatie over de actie en meldpunten de webpagina van de gemeente Amstelveen of lees de informatiefolder.