Update kerkherstel – uw hulp is onmisbaar

St Urbanus Bovenkerk binnenzijde

Op 15 september 2018 werd onze Sint Urbanuskerk  getroffen door een grote brand. Hierbij werd het kerkgebouw grotendeels verwoest. Het is nu april 2019 en het is zeker dat de kerk weer zal worden hersteld. De kerk is goed verzekerd en wordt dus opnieuw opgebouwd. Hierbij ontstaat eenmalig de kans om verbeteringen aan te brengen die niet gedekt worden door de verzekeraar. Met uw hulp proberen wij via de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus 4 doelen te realiseren die begroot worden tussen de € 285.000,– tot € 550.000,-.  Dit betreft de aandachtspunten duurzame energie, toegankelijk voor minder validen, verstaanbaar voor iedereen en een sfeervol uitgelichte toren.

Omdat de toren niet door de brand is aangetast, zal deze eind mei weer in gebruik genomen kunnen worden. Het doel is dat de architect na de bouwvak daadwerkelijk met de kerk aan de slag gaat. De manier waarop ligt op de tekentafel en daar zijn parochie en architecten druk doende mee. Zo vragen aanpassingen om de kerk toekomstbestendig te kunnen maken onder andere ook om aandacht voor duurzaamheid.

Het kerkherstel kunt u via deze website volgen, de voortgang wordt geregeld in beeld gebracht via de pagina kerkherstel, en meer informatie over de fondsenwerving kunt u vinden op de speciale website Help ons uit de brand.

Brand Notre Dame Parijs Frankrijk

St. Urbanuskerk Bovenkerk brandend in de nacht van 15/16 september 2018
St. Urbanuskerk Bovenkerk brandend in de nacht van 15/16 september 2018

Vanavond 15 april 2019 begint even voor 19:00 de telefoon te trillen en dat houdt maar niet op. Verbijsterd kijken we toe naar de brand in de Notre Dame die via alle mediakanalen grote aandacht trekt.

Vandaag is het de 15e van de maand en de brand is even voor 19:00 uur ontstaan. Het dak van het middenschip wordt in de as gelegd en de torenspits valt om. Het lijkt erop dat de twee torens aan de voorzijde behouden blijven.

Herinneringen aan onze eigen brand schieten door mij heen. 15 September 2018, 18:50 brand ontdekt, dak verwoest, spits valt om, grote toren behouden…. Verbijsterd, vol ongeloof, een herhaling van zetten. Parijs, Frankrijk,  we voelen als geen ander met jullie mee.

Wij wensen het kerkbestuur, de kerkbezoekers, de Parijzenaars, de Fransen en aan ieder die de Notre Dame een warm hart toedraagt, steun en troost toe.

Namens R.K. parochie Amstelland
Edwin Barentsen

 

C’est le 15 avril 2019, peu avant 19 heures. Le téléphone commence à vibrer et stupéfait, je regarde l’incendie de Notre Dame qui attire l’attention de tous les médias et réseaux sociaux.

Aujourd’hui, c’est le 15 du mois et l’incendie a commencé vers 19.00 heures. La toiture de la nef est réduite en cendres et la flèche s’écroule. Il semble que les deux tours se tiennent fières.

Des souvenirs de l’incendie qui a frappé notre église à nous me traversent l’esprit. Le 15 septembre 2018, à 18hrs50, découverte des flammes, le toit sera détruit, la flèche s’écroulera, mais la grande tour de guet sera épargnée…. Désorientés, sans vraiment y croire, nous voyons le drame que nous avons vécu se répéter à Paris. Chers Parisiens, chers Français, nous connaissons comme personne d’autre les émotions que vous ressentez.

Nous souhaitons beaucoup de courage à l’administration de l’église, aux visiteurs de l’église, aux Parisiens, aux Français et à tous ceux qui portent la Notre Dame dans le cœur, et nous leur envoyons un message de réconfort et de soutien.

Au nom de la paroisse R.K. Amstelland
Edwin Barentsen

Toevoeging: onderstaande steunbetuiging is namens onze parochie gestuurd naar de Notre Dame:

De parochie Amstelland (Nederland, nabij Amsterdam) stuurt een steunbetuiging naar de parochianen van de Notre Dame, de Parijzenaars en alle Fransen. We delen uw rouw om deze prachtige kerk en hopen dat deze weer zal leven. De droefheid die u op dit moment ervaart, is ons bekend, want afgelopen september leefden we, op een kleinere schaal, een soortgelijk drama, toen onze kerk Sint-Urbanus in brand vloog, de dag vóór de heropening na jaren van renovatie. We wensen u veel succes; weet dat onze gedachten en al onze gebeden bij u zijn.

 

Eugène Jongerden en Ambro Bakker
priesters van de parochie Amstelland

La paroisse Amstelland (Pays-Bas, près d’Amsterdam) envoie un message de soutien aux paroissiens de Notre Dame, aux Parisiens et à tous les Français. Nous partageons votre deuil de cette magnifique église et espérons qu’elle revivra. La tristesse que vous vivez à cette heure nous est connue, car au mois de septembre dernier, nous avons vécu, à plus petite échelle, un drame pareil, lorsque notre église Saint Urbain a pris feu, la veille de sa réouverture après des années de rénovation. Nous vous souhaitons bon courage; sachez que nos pensées et toutes nos prières vous accompagnent.
 
Eugène Jongerden et Ambro Bakker
prêtres de la paroisse Amstelland

Het feest van Palmpasen gaat door!

Vandaag is het Palmpasen en het begin van de ‘Goede Week’. Palmpasen: het herdenken van de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Het volk dat was toegestroomd zwaaide Hem toe met palmtakken. De palmpaasstok is daarvan een afgeleide. En dat was vanochtend goed te merken tijdens de feestelijke viering! Een stoet van communicanten liep over de Noorddammerlaan naar het Noorddamcentrum, waar nog meer kinderen met Palmpaasstokken zich hadden verzameld. Het kinderkoor zong liederen uit de musical Jesus Christ Superstar, en pastor Adolfs ging ons voor in woord en gebed.

“Het feest van Palmpasen gaat door!” verder lezen

Feest op 25 mei!

Houd zaterdag 25 mei a.s. vrij in de agenda voor het evenement ’24h Amstelveen’! Op die dag vinden er talloze evenementen plaats in Amstelveen – de toren van de Urbanuskerk is dan ook weer te beklimmen! Een mooie gelegenheid, op deze naamdag van de heilige St. Urbanus I. Zie het evenement op facebook en de website van de Gemeente Amstelveen.

Vieringen rond de Goede Week en Pasen voor kinderen

Volgende zondag, 14 april, is het Palmzondag! Kinderen die dan een Palmpaasstok hebben gemaakt, kunnen voor de viering van 10.30 uur verzamelen voor het Noorddamcentrum. We zorgen voor een feestelijke optocht over de Noorddammerlaan, tussen de pastorie en het Noorddamcentrum! Tijdens de viering in de kerkzaal gaat pastor Jan Adolfs voor. Je kunt dan luisteren naar het verhaal over Jezus en de laatste dagen van zijn leven, en daar zingt kinderkoor De Boventoontjes mooie liedjes bij.

Op Goede Vrijdag, 19 april,  is er géén viering voor kinderen in het Noorddamcentrum, maar wel op andere locaties:

  • 15.00 uur: kinderkruisweg St.Urbanuskerk Ouderkerk met pastor E. Brussee en kinderkoor Het Kwetternest;
  • 19.00 uur: viering o.l.v. deken A.Bakker, met liederen uit ‘Jesus Christ Superstar’ gezongen door tienerkoor Vivace – in de Augustinuskerk.

Op zaterdag 20 april is er om 17.00 uur een Paaswake voor kinderen in het Noorddamcentrum, met pastores E. Jongerden en E. Brussee.

zie ook de agenda op de hoofdpagina, of voor de andere vieringen en locaties de website van parochie R.K.Amstelland: