Pasen in de St. Urbanuskerk Bovenkerk

Pasen vieren we weer in de Urbanus! Na de afgelopen kerstvieringen kan nu ook weer voor het eerst na zes jaar Pasen worden gevierd in onze prachtige gerestaureerde Urbanuskerk. Ook nu hopen wij veel kerkgangers te mogen ontvangen om de feestelijke vieringen mee te maken, maar ook nu geldt: kom op tijd! Want de hoeveelheid stoelen is uiteindelijk maar beperkt…

KINDERVIERINGEN ROND PASEN

Palmzondag 9 april 10. 30 uur: Palmpasen
Tijdens de eucharistieviering is er een kinderwoorddienst. Kinderen kunnen een Palmpasenstok meebrengen en na afloop naar het Amstelveens Ziekenhuis brengen.

Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur: Kinderkruisweg
Kinderen kunnen luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus. Ze kunnen een tekening of bloemen meebrengen en na afloop bij het kruis leggen.

Paaszaterdag 15 april 19.00 uur: Paaswake voor kinderen
De kinderen kunnen luisteren naar het paasverhaal en natuurlijk zijn daar weer mooie liedjes bij!

Palm-palmpasen, ei-koer-ei, op die ene zondag maakten zij 40 mensen blij!

De Palmpaasstok: één van de onderdelen van het ‘Rijke Roomse Leven’, dat nog zo vol van rituelen en tradities is. De palmpaasstok symboliseert de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem, waarbij het volk Hem wuivend met palmtakken binnenhaalde. Dat wordt herdacht op Palmzondag, de zondag vóór Pasen. Kinderen maken dan ‘Palmpasenstokken’ en lopen in optocht, in processie, door de kerk. De Palmpaasstok en de gebruikte onderdelen symboliseren het lijdensverhaal van Jezus.

  

Het is goede traditie binnen die traditie dat de Palmpaasstokken na afloop van de viering in de kerk worden weggegeven. Dat bij voorkeur aan mensen die het als teken van troost en hoop goed kunnen gebruiken. Voorheen werd dat via de Urbanuskerk in Bovenkerk voornamelijk binnen de eigen kring van parochianen gedaan, maar een vanuit de Heilige Geestkerk ‘meeverhuisde’ traditie houdt in dat de kinderen hun Palmpaasstokken brengen naar patiënten van het Ziekenhuis Amstelland.

Dit jaar hebben de kinderen van zowel de Kinderwoorddienst als de kinderen die op 21 mei a.s. hun Eerste Communie zullen doen op Palmzondag gezamenlijk hun Palmpaasstokken gemaakt in de pastorie. Daardoor waren het meer dan 40 mensen die op deze manier verrast konden worden! Na afloop van de viering met pastor Jan Adolfs in de kerk brachten zij hun stok naar patiënten in het Ziekenhuis Amstelland. (eerst nog even ‘inzingen’ met Ris, dirigente van het kinderkoor De Boventoontjes) Dat dit in goede aarde viel, blijkt uit de onderstaande reactie die de afdeling Geestelijke Verzorging van het Ziekenhuis Amstelland heeft ingestuurd:

Zondagmorgen, 9 april, kwamen ca. 40 kinderen naar het ziekenhuis om hun palmpaasstok aan patiënten te geven. Voor sommigen was het de eerste keer dat ze in een ziekenhuis waren. Daarom werden ze in de hal eerst wat voorbereid op hun bezoek aan de patiënten, zodat ze niet zouden schrikken van mensen in bed of met een infuus of sonde. Nadat er een foto werd gemaakt van de hele groep kinderen, vertrokken ze al zingend in optocht en onder begeleiding van 4 begeleiders uit de kerk en 4 mensen van het Team Geestelijke Verzorging naar de Kliniek Beneden. Daar boden ze een voor een hun palmpaas aan patiënten aan. De onverwachte vrolijkheid en aandacht deed de patiënten goed!

Naomi Bronkhorst en Arianne Geudeke

VIERINGEN in DE GOEDE WEEK EN PASEN

 


Palmzondag, zondag 9 april
10.30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs. Na afloop gelegenheid om een kopje koffie / thee te drinken

Woensdag 12 april 19.30 uur: Dienst van vergeving – Eucharistieviering met pastor J. Adolfs

Witte Donderdag, 13 april 19.30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs

Goede Vrijdag, 14 april 19.30 uur: Kruisverering en samenzang – pastor J. Adolfs

Paaszaterdag, 15 april 21.00 uur: Paaswake en eucharistieviering met pastor J. Adolfs – koor: Aurora. Na afloop gelegenheid om een kopje koffie / thee te drinken

Pasen: Paaszondag 16 april 10. 30 uur: Eucharistieviering met pastor J. Adolfs – koor: St. Caecilia.

KINDERVIERINGEN ROND PASEN

Palmzondag 9 april 10. 30 uur: Palmpasen

Tijdens de eucharistieviering is er een kinderwoorddienst. Kinderen kunnen een Palmpasenstok meebrengen en

na afloop naar het Amstelveens Ziekenhuis brengen.

 

Goede Vrijdag 14 april om 15.00 uur: Kinderkruisweg

Kinderen kunnen luisteren naar het lijdensverhaal van Jezus.

Ze kunnen een tekening of bloemen meebrengen

en na afloop bij het kruis leggen.

 

Paaszaterdag 15 april 19.00 uur: Paaswake voor kinderen

De kinderen kunnen luisteren naar het paasverhaal

en natuurlijk zijn daar weer mooie liedjes bij!

 

De Urbanuskerk Bovenkerk zoekt voor de Locatieraad een voorzitter (v/m) en een penningmeester (v/m)

Onze geloofsgemeenschap is een locatie van R.K. parochie Amstelland. De parochie omvat verder de locaties van de H. Augustinus, Z. Titus Brandsma, Goede Herder en St. Urbanus/Ouderkerk a/d Amstel.

Onze geloofsgemeenschap kerkt sinds 21 mei 2016 in de gerestaureerde Urbanuskerk te Bovenkerk. Daar werken we samen om de katholieke geloofsgemeenschap te zijn voor Amstelveen Zuid en Aalsmeer Oost. De locatieraad is het overlegorgaan voor de dagelijkse gang van zaken en is adviserend naar het bestuur. De locatieraad omvat de primaire werkvelden liturgie, pastoraat, catechese, caritas en de ondersteunende activiteiten voor communicatie, organisatie, financiën en het beheer van de gebouwen. Vanwege het samengaan van de voormalige zelfstandige parochies H. Geest en St. Urbanus zijn we volop in ontwikkeling. Wij zijn gemotiveerd om te werken aan eigentijdse vormen van katholiek-zijn.

Heeft u belangstelling of wilt u ons attent maken op mogelijke kandidaten, neem dan contact op met Guido Smit, bestuurslid R.K. parochie Amstelland en tijdelijk voorzitter van de locatieraad. tel. 06-28575093, mail: smitgm@ziggo.nl

Van onze voorzitter (v/m) wordt verwacht dat zij of hij:

 • katholiek is en parochiaan. Zij/hij participeert als gelovige en is of wordt daadwerkelijk betrokken bij de geloofsgemeenschap.
 • beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
 • communicatief vaardig is en het woord kan voeren
 • kan samenwerken met anderen
 • beleid kan verwoorden en beleidsmatig kan denken en handelen
 • het pastorale beleid van de parochie op begrijpelijke wijze kan communiceren en uitdragen
 • de geloofsgemeenschap kan representeren
 • kan delegeren
 • anderen kan stimuleren om taken op zich te nemen
 • vaardig is in het gebruik van moderne communicatiemiddelen.

 

Van onze penningmeester (v/m) wordt verwacht dat hij/zij:

 • katholiek is en parochiaan. Zij/hij participeert als gelovige en is of wordt daadwerkelijk betrokken bij de geloofsgemeenschap.
 • in staat is ten dienste van de geloofsgemeenschap te denken en te handelen.
 • aantoonbaar financieel deskundig is
 • kan samenwerken met de administrateur, de ledenadministratie en medewerkers van de actie bijdrage kerkbalans
 • namens de locatie deelneemt aan de financiële adviescommissie (FAC) van het parochiebestuur, samen met de collega-gemandateerde penningmeesters van de andere locaties.
 • beleidsmatig kan denken en handelen
 • vaardig is in het gebruik van moderne communicatiemiddelen.

 

N.B.: Het spreekt vanzelf dat wij zullen zorgen voor een goede en ruime inwerkperiode.

'The Passion' in Ouder-Amstel

In het verlengde van het 150-jarig bestaan van de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel wordt er, op initiatief van het parochiekoor Koor Elckerlyc, op woensdag 12 april a.s. om 20.30 uur een uitvoering gegeven van The Passion op het Kampje. Het wordt een geheel eigen, eigentijdse versie van ‘The Passion’, het lijdensverhaal van Jezus omlijst met moderne bekende muziek. De rol van de verteller is in handen van de bekende dorpsgenoot Ron Blaauw en de verdere uitvoering is in handen van de vele vrijwilligers.

Op de website van dit evenement valt over dit evenement het volgende te lezen:

 

Het passieverhaal nu..

Het passieverhaal spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het is niet alleen maar een mooi verhaal van 2000 jaar geleden. Het is een verhaal van nu. Een verhaal dat veel oproept. Vragen, verontwaardiging, boosheid, onmacht, verdriet. Het is ook het verhaal van de hoop en de liefde. Van alledag, van vandaag en van morgen. Het is het verhaal dat vertelt moet blijven worden, omdat het juist zovelen raakt. En het is juist mooi om het op eigentijdse wijze te vertellen. Ondersteund door muziek. Alledaagse muziek waar we onszelf in herkennen. Die ons moed en kracht geeft om te blijven geloven in het goede. Het moet toch mogelijk zijn!

Voor meer informatie, zie http://passionouderamstel.nl