‘The Passion’ in Aalsmeer

Het eigentijdse lijdensverhaal van Jezus is in de vorm van ‘The Passion’ al jaren een populaire uitzending op tv. Hierdoor geïnspireerd heeft een aantal parochianen een eigen versie gemaakt. Zo is er een bijzonder en mooi geheel ontstaan van de tekst van het lijdensverhaal gecombineerd met hedendaagse liederen. Het projectkoor, o.l.v. Lous Zandvliet en het LLO- combo, o.l.v. Leon Doeswijk, is inmiddels al weer druk aan het repeteren om dit alles uit te gaan voeren. Het projectkoor is samengesteld uit verschillende leden uit Aalsmeer en omstreken, waaronder een aantal leden van ons parochiekoor Aurora.

Deze uitvoeringen zullen plaatsvinden in de Karmelkerk Aalsmeer op zaterdag 8 april om 20.00 uur en zondag 9 april om 19.00 uur. Na afloop van beide uitvoeringen is er in het Parochiehuis gelegenheid elkaar te ontmoeten. Op 1 april is er een try out om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout, Werf 2.

De kaartjes kosten € 6,-. De kaartverkoop in de Karmelkerk begint op zondag 19 maart na de viering van half tien en vervolgens op 26 maart en 2 april, en op woensdag 29 maart en 5 april om 19.15 uur. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via Karmeldenktank@gmail.com .

 

 

Een nieuwe priester binnen het pastores-team

Per afgelopen zondag is bijgaand bericht door het bestuur van de parochie RK Amstelland bekend gemaakt:

Mededeling aan alle parochianen in de Parochie RK Amstelland en de Parochie Urbanus Ouderkerk

Nieuwe priester

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn erg blij u te kunnen meedelen dat deze zomer de vacature voor een priester-pastoor in onze parochies en het pastoraal team zal worden ingevuld door Eugène Jongerden (49). Eugène heeft psychologie gestudeerd en daarna theologie. In 1996 is hij tot priester gewijd. Hij is momenteel pastoor in de Heilige Matteüsparochie in Hoorn en omstreken. Ambro Bakker en Eugène Jongerden zullen de functie van pastoor “in solidum” uitoefenen. Dat wil zeggen, zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel van de parochie. Ambro blijft de moderator van RK Amstelland.

Meedraaien in het pastorale team van RK Amstelland

Net als de andere leden van het pastoraal team zal Eugène werkzaam zijn in de hele parochie en voor alle locaties van de parochie RK Amstelland. In de komende maanden zullen de leden van het pastoraal team onderling een taakverdeling maken.

Vanaf 1 juni zal Eugène Jongerden zich gaan inwerken in de parochie en mogelijk al voorgaan in vieringen. Op zondag 17 september zal deken Ambo Bakker de nieuwe pastoor installeren. De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden de Augustinuskerk en zal worden gevolgd door een feestelijke receptie. In het zomernummer van parochieblad Spirit zal onze nieuwe pastoor zich uitgebreid voorstellen.

Wij zijn de bisschop dankbaar dat hij in deze tijd van schaarste een nieuwe priester in onze parochie heeft willen benoemen.

Wij vertrouwen op een vruchtbare samenwerking met onze nieuwe pastoor.

Namens het pastoraal team                 Namens het parochiebestuur

Ambro Bakker                                         Ad Verkleij

Deken-pastoor                                        Vice-voorzitter

Ter aanvulling nog het volgende. Met de komst van de nieuwe priester komen we voor onze locatie en voor pastor Adolfs in een overgangssituatie terecht. Pastor Adolfs heeft al aangegeven dat hij wil minderen, maar u en ik weten dat hij niet achter de geraniums zal gaan zitten. Het parochiebestuur en de locatieraad zullen zich inzetten voor een goed overleg om te komen tot een goede taakverdeling tussen pastor Adolfs en de nieuwe pastor.

Dank voor uw aandacht.

 

UITNODIGING voor onze parochianen

Financiële terugblik restauratie & herinrichting St. Urbanuskerk Bovenkerk en verkoop H. Geestkerk zondag 2 april a.s. na de viering.

Onze trouwe parochianen hebben het van nabij meegemaakt. In 2010 trokken de parochianen van de St. Urbanus – Bovenkerk in bij de H. Geestparochie. Beide parochies werden één geloofsgemeenschap. In de jaren daarna, tot 21 mei 2016, voltrok zich een proces van restauratie en herinrichting van de monumentale Urbanuskerk. De H. Geestkerk werd gesloten en verkocht. De gemeenschap van H. Geest en St. Urbanus trok in het gerestaureerde kerkgebouw in Bovenkerk.

De opgeknapte St. Urbanuskerk ziet er prachtig uit, een locatie met toekomst!

Maar hoe zit het met het geld van de parochies dat door veel parochianen is geschonken. Hoeveel is er besteed en waaraan? Wat heeft de verkoop van de H. Geestkerk opgeleverd ? Hoeveel geld is daar nog van over? Hoe ziet de toekomst er financieel uit?

De restauratie en herinrichting zijn nu ook in financiële zin vrijwel afgerond. Tijd dus voor het parochiebestuur om verantwoording af te leggen en uw vragen te beantwoorden. Het bestuur gaat dit doen op zondag 2 april a.s. na de viering.

Het spreekt vanzelf dat onze parochianen hiervoor van harte zijn uitgenodigd. Wij hopen op een goede opkomst.

Parochiebestuur r.-k. parochie Amstelland

Ambro Bakker s.m.a.

Ad Verkleij
Ralph Ferouge
Hans ten Rouwelaar
Guido Smit
Yvette Stronkhorst

Van hart tot hart

Zondagmiddag 5 maart geeft Edwin Schimscheimer een soloconcert met zijn liedjes ‘Van Hart tot Hart’ in de St Urbanus Bovenkerk te Amstelveen. Tijdens zijn intieme soloconcert voert Edwin u mee in zijn levensverhaal door middel van zijn liedjes en muziekjes, zoals hij het zelf noemt. Hij geeft zichzelf vrijbaan om op ontwapenende manier te vertellen over het ontstaan van zijn liedjes, veelal ‘pareltjes’ en tevens alles wat hij is en niet is te delen met zijn publiek.

Edwin Schimscheimer, (Amsterdam 1960) is zeer veelzijdig; actief als pianist, gitarist, componist, liedjesmaker/zanger, docent en arrangeur (waaronder het Metropole Orkest). Hij was als muzikaal leider betrokken bij diverse theatertournees van Berdien Stenberg, René Froger, Herman Brood Big Band en Willeke Alberti. Reeds 15 jaar is hij muzikaal leider van het Kinderprinsengracht Concert in Amsterdam en van 2012-2016 was hij verbonden als docent/begeleider/muzikaal leider aan de Rotterdam Hogeschool voor Kunsten – afdeling Muziektheater.

Onlangs heeft Edwin weer liedjes geschreven voor Paul de Leeuw en ook de muziek voor het lied voor de 50e verjaardag van Willem Alexander is van zijn hand.
Daarnaast namen tal van artiesten w.o Humphrey Campbell (Eurosongfestival) Paul de Leeuw, Willeke Alberti (Eurosongfestival), Ruth Jacott, Simone Kleinsma, Twarres en Petra Berger zijn liedjes op in hun repertoire. Voor reclame schreef hij muziek, maar ook voor tv-programma’s en series zoals ‘Goudkust’ en ‘Rozengeur & Wodka lime’. Edwin schreef de muziek voor de musical ‘Carlie en One’. Volledig van zijn hand is het moderne oratorium ‘Franciscus, Troubadour van God’. Dit jaar zal zijn liedcyclus op gedichten van Herman Hesse in première gaan voor orkest en klassieke solisten. Naast zijn solo-optredens is Edwin momenteel te zien in het theater met ‘De Tijdreizigers’ , een duosetting met Nard Reijnders, en als begeleider van Petra Berger. Kortom: een leven vol muzikale ervaringen die garant staan voor een bijzonder concert.

KAARTVERKOOP
Kaarten zijn te bestellen door € 12,50 x het gewenste aantal kaarten over te maken op de rekening van Jonkvrouw, IBAN-nummer NL26INGB0008018348, onder vermelding van naam bezoeker en ‘concert EDWIN’. Na 26 februari 2017 is de entree €15, te voldoen aan de deur.

zie ook: www.edwinschimscheimer.nl

De Matthäus Passion in de Urbanuskerk

Het Pauluskoor komt op vrijdag 31 maart met een groot concert in onze kerk.
De Matthäus Passion staat weer op het programma van het koor, onder leiding van dirigent Marcel Joosen. De muzikale begeleiding is in goede handen van het orkest Philharmonia en de gerenommeerde ‘Matthäus’-organist Cor Brandenburg. De solisten zijn talentvol, ervaren en prachtig. De jonge heldere sopraan Aliya Akhmadeeva schitterde onlangs nog in de Carmina! Aanvang concert: 19.30 uur. De prijs per kaart is € 32,50 – inclusief programmaboekje en drankje in de pauze. Kaarten zijn vanaf 15 februari 2017 te bestellen via website www.pauluskoor.nl.

Wilt u een voorproefje? Kijk dan naar een korte amateurfilm van het Pauluskoor van voor de renovatie in 2010.