'The Passion' in Ouder-Amstel

In het verlengde van het 150-jarig bestaan van de St. Urbanuskerk in Ouderkerk aan de Amstel wordt er, op initiatief van het parochiekoor Koor Elckerlyc, op woensdag 12 april a.s. om 20.30 uur een uitvoering gegeven van The Passion op het Kampje. Het wordt een geheel eigen, eigentijdse versie van ‘The Passion’, het lijdensverhaal van Jezus omlijst met moderne bekende muziek. De rol van de verteller is in handen van de bekende dorpsgenoot Ron Blaauw en de verdere uitvoering is in handen van de vele vrijwilligers.

Op de website van dit evenement valt over dit evenement het volgende te lezen:

 

Het passieverhaal nu..

Het passieverhaal spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het is niet alleen maar een mooi verhaal van 2000 jaar geleden. Het is een verhaal van nu. Een verhaal dat veel oproept. Vragen, verontwaardiging, boosheid, onmacht, verdriet. Het is ook het verhaal van de hoop en de liefde. Van alledag, van vandaag en van morgen. Het is het verhaal dat vertelt moet blijven worden, omdat het juist zovelen raakt. En het is juist mooi om het op eigentijdse wijze te vertellen. Ondersteund door muziek. Alledaagse muziek waar we onszelf in herkennen. Die ons moed en kracht geeft om te blijven geloven in het goede. Het moet toch mogelijk zijn!

Voor meer informatie, zie http://passionouderamstel.nl

 

Het Informatiebord: feitjes op rijtjes

Sinds kort hangt het naast de hoofdingang van de kerk: het ANWB Informatiebord. Daar staat, naast de vermelding dat ‘onze Urbanus’ een Rijksmonument is, een aantal wetenswaardigheden op vermeld. Allereerst is het -als baken op het baken- voorzien van wat handige lokatie-informatie; geen overbodige luxe in de regio Amstelland waarin St. Urbanus de beschermheilige was en wat maakt dat de St. Urbanuskerk in Bovenkerk één van de vier ‘Urbanussen’ in de omgeving is. Daarnaast staan er in het kort wat feiten over de kerk en haar rijke geschiedenis op. Zo weet u waar u staat.

 

SAM’s kledingactie 2017

SAMEN GOED VOOR ELKAAR!

Op zaterdag 6 mei 2017 wordt van 9.30 – 12.00 uur vindt Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood weer plaats. De jaarlijkse kledinginzameling wordt als oecumenisch project van Caritas en de Protestantse Diaconie van harte bij u aanbevolen. “SAM’s kledingactie 2017” verder lezen

‘The Passion’ in Aalsmeer

Het eigentijdse lijdensverhaal van Jezus is in de vorm van ‘The Passion’ al jaren een populaire uitzending op tv. Hierdoor geïnspireerd heeft een aantal parochianen een eigen versie gemaakt. Zo is er een bijzonder en mooi geheel ontstaan van de tekst van het lijdensverhaal gecombineerd met hedendaagse liederen. Het projectkoor, o.l.v. Lous Zandvliet en het LLO- combo, o.l.v. Leon Doeswijk, is inmiddels al weer druk aan het repeteren om dit alles uit te gaan voeren. Het projectkoor is samengesteld uit verschillende leden uit Aalsmeer en omstreken, waaronder een aantal leden van ons parochiekoor Aurora.

Deze uitvoeringen zullen plaatsvinden in de Karmelkerk Aalsmeer op zaterdag 8 april om 20.00 uur en zondag 9 april om 19.00 uur. Na afloop van beide uitvoeringen is er in het Parochiehuis gelegenheid elkaar te ontmoeten. Op 1 april is er een try out om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout, Werf 2.

De kaartjes kosten € 6,-. De kaartverkoop in de Karmelkerk begint op zondag 19 maart na de viering van half tien en vervolgens op 26 maart en 2 april, en op woensdag 29 maart en 5 april om 19.15 uur. Kaarten zijn ook verkrijgbaar via Karmeldenktank@gmail.com .

 

 

Een nieuwe priester binnen het pastores-team

Per afgelopen zondag is bijgaand bericht door het bestuur van de parochie RK Amstelland bekend gemaakt:

Mededeling aan alle parochianen in de Parochie RK Amstelland en de Parochie Urbanus Ouderkerk

Nieuwe priester

Het pastoraal team en het parochiebestuur zijn erg blij u te kunnen meedelen dat deze zomer de vacature voor een priester-pastoor in onze parochies en het pastoraal team zal worden ingevuld door Eugène Jongerden (49). Eugène heeft psychologie gestudeerd en daarna theologie. In 1996 is hij tot priester gewijd. Hij is momenteel pastoor in de Heilige Matteüsparochie in Hoorn en omstreken. Ambro Bakker en Eugène Jongerden zullen de functie van pastoor “in solidum” uitoefenen. Dat wil zeggen, zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het geheel van de parochie. Ambro blijft de moderator van RK Amstelland.

Meedraaien in het pastorale team van RK Amstelland

Net als de andere leden van het pastoraal team zal Eugène werkzaam zijn in de hele parochie en voor alle locaties van de parochie RK Amstelland. In de komende maanden zullen de leden van het pastoraal team onderling een taakverdeling maken.

Vanaf 1 juni zal Eugène Jongerden zich gaan inwerken in de parochie en mogelijk al voorgaan in vieringen. Op zondag 17 september zal deken Ambo Bakker de nieuwe pastoor installeren. De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden de Augustinuskerk en zal worden gevolgd door een feestelijke receptie. In het zomernummer van parochieblad Spirit zal onze nieuwe pastoor zich uitgebreid voorstellen.

Wij zijn de bisschop dankbaar dat hij in deze tijd van schaarste een nieuwe priester in onze parochie heeft willen benoemen.

Wij vertrouwen op een vruchtbare samenwerking met onze nieuwe pastoor.

Namens het pastoraal team                 Namens het parochiebestuur

Ambro Bakker                                         Ad Verkleij

Deken-pastoor                                        Vice-voorzitter

Ter aanvulling nog het volgende. Met de komst van de nieuwe priester komen we voor onze locatie en voor pastor Adolfs in een overgangssituatie terecht. Pastor Adolfs heeft al aangegeven dat hij wil minderen, maar u en ik weten dat hij niet achter de geraniums zal gaan zitten. Het parochiebestuur en de locatieraad zullen zich inzetten voor een goed overleg om te komen tot een goede taakverdeling tussen pastor Adolfs en de nieuwe pastor.

Dank voor uw aandacht.