Op maandag 29 augustus 1982 is pastor Jan Adolfs als priester gestart met werken in Amstelveen. Tot op de dag van vandaag is hij actief in zijn roeping. In die jaren heeft pastor Adolfs een niet te tellen aantal vieringen gehouden, koppels kerkelijk in de echt verbonden, kinderen gedoopt en begeleid als communicantjes en het vormsel, mensen het sacrament van de zieken bediend en ook begeleid als het leven eindigde.

Pastor Jan Adolfs ziet zichzelf als een gewone dorpspastor en weet als geen ander het gewone leven te koppelen aan het kerkelijke. Net zoals ieder ander heeft Jan zo zijn passies en dat komt in de overwegingen ook naar voren in begrijpelijke taal. Even wegdromen is er niet bij, want Pastor Jan Adolfs weet je te boeien. De pastor vindt het kerk zijn ook iets van samen. Daar heeft de pastor tijdens zijn werkzame periode zich hard voor gemaakt. Hij wist menigeen te strikken voor vrijwilligerswerk in de kerk, van koffiedame tot lector. Dat is ook de reden dan we als gemeenschap nog steeds uitblinken in het aantal vrijwilligers.
Zondag 28 augustus 2022 was het daarom groot feest in het Noorddamcentrum. In een afgeladen zaal van het Noorddamcentrum werd eerst een viering gehouden en aan het einde werd Pastor Jan Adolfs onthaalt met enkele verrassingsliederen van het koor Aurora. Ook kreeg de pastor een bronzen beeldje van Johannes de Doper op een marmeren voet aangeboden namens alle parochianen. Het beeldje komt van het deksel van de doopvont uit de voormalige Heilige Geestkerk. Hoe mooi is het dat juist de pastor dit aangeboden krijgt voor zijn pionierswerk hier in Amstelveen. Daarnaast was er natuurlijk een toespraak namens het parochiebestuur en een feestelijk onthaal door de slagwerkgroep Bovenkerk. Het feest eindigde in de nieuwe ontmoetingszalen van het Noorddamcentrum met koffie en gebak. Iedereen kon de jubilaris even de hand schudden en feliciteren.