Deze zomer is het 40 jaar geleden dat pastor Jan Adolfs werd aangesteld om de kerk hier in Amstelveen te begeleiden. Hoewel zijn priesterschap van nog daarvoor dateert, werd pastor Adolfs in 1982 aangesteld als pastoor van het wijkpastoraat Groenelaan/Waardhuizen. Bij gebrek aan een ‘eigen’ kerkgebouw in deze wijk in opbouw, luidde dit een min of meer zwervend bestaan in, naar wijkcentrum De Bolder, of onder het dak van de protestantse Paaskerk. Nadat pastoor De Jong van de Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan met emeritaat ging, werd Jan Adolfs daar aangesteld als pastoor, en dat heeft mogen duren tot de sluiting van dit kerkgebouw en de fusie met de St.Urbanuskerk. Ook dat bleek maar tijdelijk, toen de brand in 2018 het kerkgebouw voor lange tijd onbruikbaar maakte. En hoewel allang ‘pensioengerechtigd’ blijft hij ons voorgaan in de vieringen, nu in het tijdelijk onderkomen van ons buurtcentrum het Noorddamcentrum – die ook een tijdje in de verbouwing zat, waardoor er tijdelijk gekerkt werd in een ander buurthuis, namelijk in De Bovenzaal van wijkcentrum Westend. We kunnen daarmee gerus stellen dat pastor Adolfs een rondtrekkend volk als geloofsgemeenschap leidt in deze contreien.

Wij herdenken dat pastor Adolfs veertig jaar geleden benoemd werd tot pastoor in Amstelveen. Pastor Adolfs is reeds langere tijd priester.

Om hierbij stil te staan is er op zondag 28 augustus a.s. om 10:30 uur een viering in het Noorddamcentrum waarbij pastor Adolfs de voorganger is. Tijdens en na de viering zal aandacht worden besteed aan zijn jubileum. U bent allen van harte welkom!

NB: in de zomereditie van Spirit is eveneens stilgestaan bij dit bijzondere jubileum. Helaas stond in het artikel dat aan dit jubileum is gewijd een foutieve datum vermeld! Het gaat dus niet om 28 juli a.s.