De locatieraad van de H. Geest/ St. Urbanus wil graag uw/ jouw aandacht vragen voor de synode die paus Franciscus heeft aangekondigd. De titel luidt: ‘Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie en zending’. Je kunt hierover meepraten op dinsdag 22 maart 2022 om 19:30 uur in de Titus Brandsmakerk met de andere locaties van R.K. Amstelland. Laat jouw stem horen en schrijf je in bij Moniek Pappot, e-mail pappotm@gmail.com. Het liefst voor 15 maart.

Paus Franciscus heeft de hele kerk, van hoog tot laag, uitgenodigd om met elkaar na te denken over de vragen hoe de kerk meer open en nabij kan zijn, een kerk waarin ieder zich thuis voelt en kan participeren.

Paus Franciscus

Een kerk dus die echt gemeenschap is en missionair. En hij heeft gevraagd om dat te doen door samen te komen en naar elkaar te luisteren, te beginnen in de bisdommen, dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dat is geheel nieuw voor de Rooms-Katholieke Kerk.

We noemen dit een synode. En deze synode heeft als titel: ‘Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en zending’. In het dekenaat Meerlanden is hier al een bijeenkomst over geweest, maar vanwege de coronamaatregelen met een beperkt aantal mensen. Daarom wordt op dinsdag 22 maart 2022 om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Titus Brandsmakerk een nieuwe avond georganiseerd, alleen voor parochianen van parochie RK Amstelland. Iedereen is van harte welkom.

Als je geïnteresseerd bent – dan stuur ik je – uitgebreidere- informatie toe over de opzet van de avond.
Graag voor 15 maart definitieve opgave bij mij/ Moniek Pappot (pappotm@gmail.com), coördinator van de inschrijvingen.


PS. Als je misschien nog iemand kent, waarbij je denkt: dit is interessant voor hem of haar…..laat het Moniek even weten of stuur de informatiemail door). Ook partners-kinderen-gezinsleden kun je informeren- mee vragen.