Opname in zieken- of verpleeghuis

Als u het op prijs stelt om tijdens uw opname in het ziekenhuis bezoek te ontvangen van de parochie, dient u dit zelf te laten doorgeven aan de pastorie.

Communie thuis

Zieken en degenen die om wat voor reden ook niet meer in de kerk kunnen komen, kunnen thuis de communie ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met de pastorie. Ook kan een huisgenoot of goede bekende van de zieke vanuit de viering in de kerk de communie meenemen. Uiteraard is overleg vooraf met de pastor een goede zaak.

Pastoraal gesprek

Stelt u contact met de pastor op prijs dan wordt u verzocht hiertoe zelf initiatief te nemen en u kunt zich telefonisch met hem of met de pastorie in verbinding te stellen.