Praktische informatie

Doop

Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen hiervoor contact opnemen met de pastorie. Er volgt dan een gesprek om in onderling overleg de doopviering voor te bereiden.

Eerste Communie

Elk jaar worden de ouders van kinderen uit de vierde groep van de basisschool benaderd om hun kin(eren) te laten deelnemen aan het Eerste Communieproject.

Vormsel R.K. Parochie Amstelland

Jongeren uit de tweede klas van het voortgezet onderwijs ontvangen van de R.K.  parochie Amstelland een uitnodiging om deel te nemen aan het Vormingsproject. Na afloop kunnen zij het sacrament van het H. Vormsel ontvangen.

Huwelijk

Zij die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen doen er goed aan om tijdig contact op te nemen met de pastorie in verband met de nodige voorbereidingen.

Het sacrament van de ziekenzalving

Zieken die dat wensen kunnen het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de pastorie. In onze parochie wordt dit sacrament ook toegediend ter bemoediging. Dit gebeurt in een gemeenschappelijke viering tijdens een viering voor ouderen waarvan de parochianen van te voren in kennis worden gesteld.

Overlijden

Het is belangrijk om in dergelijke situaties zo spoedig mogelijk de pastor of de pastorie daarvan in kennis te stellen. In overleg met de uitvaartverzorger worden vervolgens nadere afspraken
gemaakt.

Opname in zieken- of verpleeghuis

Indien u het op prijs stelt om tijdens uw opname in het ziekenhuis bezoek te ontvangen van de parochie dient u dit zelf te laten doorgeven aan de pastorie.

Communie thuis

Zieken en degenen die om wat voor reden ook niet meer in de kerk kunnen komen, kunnen thuis de communie ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met de pastorie. Ook kan een huisgenoot of goede bekende van de zieke vanuit de viering in de kerk de communie meenemen. Uiteraard is overleg vooraf met de pastor een goede zaak.

Pastoraal gesprek

Stelt u contact met de pastor op prijs dan wordt u verzocht hiertoe zelf initiatief te nemen en zich telefonisch met hem of met de pastorie in verbinding te stellen.