Het zal u wellicht ontgaan zijn, maar RK Parochie Amstelland heeft afgelopen maart 2019 haar privacyverklaring online gezet. Het is geen alledaags onderwerp, maar toch is het goed om te laten weten hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het document telt meerdere pagina’s met de volgende thema’s:

  1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt door de parochie?
  2. Met welk doel verwerkt de parochie persoonsgegevens?
  3. Welke bevoegdheid heeft de parochie om persoonsgegevens te verwerken?
  4. Bewaartermijn.
  5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.
  6. Beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens.
  7. Recht op inzage en correctie.
  8. Verwijderen van gegevens.
  9. Klachtrecht.

Klik hier om meer te lezen.