Samen zorgen voor een uniek afscheid

Van oudsher heeft de plaatselijke begrafenisvereniging een zinvolle betekenis. R.K. Begrafenisvereniging Sint Barbara Bovenkerk, opgericht in 1913, is voortgekomen uit de vroegere burenhulp in onze parochie en is een vereniging die werkt zonder winstoogmerk.

Wij willen graag samen met de nabestaanden zorgen voor een mooi, waardig en uniek afscheid. Het is van belang om in deze periode tijd en ruimte te krijgen om op eigen wijze afscheid te nemen van een dierbare.

Persoonlijke zorg staat bij ons voorop. Daarnaast is het belangrijk om de uitvaart vorm te geven op een manier die bij iemand past.

Wij zijn er voor u van het moment van overlijden tot na de uitvaart. Aan nieuwe leden wordt een eenmalige bijdrage gevraagd, afhankelijk van de leeftijd. Hierna betaalt men de jaarlijkse contributie. Kinderen tot 18 jaar en ouderen boven de 85 jaar zijn vrij van contributie.

Bij overlijden kunt u kontakt opnemen met onze uitvaartleider,
Ellen Stutje, telefoon 06-22 460 546

R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara
Zeelandiahoeve 139, 1187 MA Amstelveen.

www.barbarabovenkerk.nl

Voor meer informatie: Marga Arkesteijn,
020–889 3894, 06–2332 9298, marga.arkesteijn@gmail.com.

Sint Barbara is aangesloten bij de Federatie van Katholieke Begrafenis Instellingen.