Sta op voor de vrijheid om te geloven!

Vraag op RedWednesday®, dit jaar op woensdag 24 november, aandacht voor de vrijheid van alle mensen – in het bijzonder de zwaar vervolgde groep christenen – om te geloven wat zij willen!

De vervolging van gelovigen neemt wereldwijd toe. Liefst 62 landen (32%) kennen aanzienlijke schendingen, liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen. Vooral christelijke minderheden zijn relatief vaak het slachtoffer van onverdraagzaamheid, discriminatie en vervolging. Staten, jihadistische groepen en religieuze nationalisten hebben het in diverse landen op hen gemunt.

Op RedWednesday® vragen we aandacht voor hén en voor alle andere mensen die om hun geloof worden vervolgd. Om die reden kleuren volgende week woensdag, honderden kerken en andere gebouwen wereldwijd rood, of vragen (ook) op andere wijze aandacht voor dit probleem. Doe mee! Door rode kleding of een solidariteitsbutton te dragen, en op andere manieren kunt ook u helpen.

Godsdienstvrijheid wereldwijd onder druk

Hoewel er ook lichtpuntjes zijn, is Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, bezorgd over de tendens: “Godsdienstvrijheid is een mensenrecht. Niemand mag worden lastig gevallen, gediscrimineerd worden in werk of huisvesting, of bedreigd worden met het ontnemen van vrijheid of zelfs zijn of haar leven, alleen vanwege diens geloof.” Helpt u mee om aandacht te vragen voor dit ‘vergeten’ mensenrecht?

Jaarlijks duizenden vrouwen doelwit van ontvoering vanwege hun geloof

Het Kerk in Nood-rapport ‘Hoor haar schreeuw’ laat het wereldwijde probleem zien van vrouwen die het doelwit zijn van seksueel geweld vanwege hun geloofsovertuiging en die worden gedwongen zich te bekeren. Op 24 november vraagt Kerk in Nood met de publicatie van dit rapport speciaal aandacht voor deze groep vervolgden… Hoort u hun schreeuw?

Wat kunt u doen op RedWednesday?

Maak woensdag 24 november ‘rood’: markeer RedWednesday rood in uw agenda, draag rode kleding of kleur uw social media profielfoto rood. In sommige landen en streken kunnen mensen geen vieringen bijwonen vanwege gevaar, sociale druk of de volledige afwezigheid van de Kerk door ondrukking of vervolging. Ga naar de Mis voor wie dat niet kan. Kom naar een van de vele kerken in Nederland die woensdag geopend zijn, of bid thuis mee…. Bidt u voor hen?

Deel en verwijs naar redwednesday.nl

Kent u meer mensen die godsdienstvrijheid en christenvervolging belangrijke thema’s vinden? Vraag hen dan om met RedWedneday© mee te doen door hen naar redwednesday.nl te verwijzen. Deel ook de posts op Facebook, Twitter, Linkedin of Instagram!