– AANMELDEN VOOR DEZE REIS IS NIET MEER MOGELIJK-

Op zondag 15 mei a.s. zal paus Franciscus de Friese karmelietenpater Titus Brandsma heilig verklaren. In totaal zal de paus tien zaligen heilig verklaren. Vanuit Neder­land wor­den door de bis­dom­men en de Karmel Neder­land bede­vaarts­reizen naar Rome aan­ge­bo­den, om aan deze bij­zon­dere plech­tig­he­den op het Sint-Pieters­plein deel te nemen. Het bisdom Haarlem-Amsterdam organiseert een speciale bedevaart om deze plechtigheid in Rome bij te wonen.

Wilt u bij de heilig­ver­kla­ring van pater Titus Brandsma aanwe­zig zijn? In samen­wer­king met het ´Huis voor de Pelgrim´ wordt een reis geor­ga­ni­seerd van vrij­dag 13 mei t/m dins­dag 17 mei 2022. NB: het wordt een bede­vaart voor maximaal vijf­tig pelgrims vanuit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam.

Extra’s bij deze reisoptie ten opzichte van ander aanbod…

 • één extra over­nach­ting in Rome
 • directe vlucht Am­ster­dam-Rome
 • diner in pizzarestaurant op de laatste avond
 • stadsrondrit met luxe tou­ringcar op de laatste avond

Let op!

 1. Er is veel belang­stel­ling en helaas maar een zeer beperkt aantal plekken (name­lijk: vijf­tig).
  Als u in­te­res­se heeft, wacht niet te lang met aanmel­den.
 2. We weten nu niet wat de corona­maat­re­ge­len voor Italië in de maand mei zullen zijn. Maar houd er reke­ning mee dat volle­dige vaccinatie (twee prikken en minimaal één booster) een vereiste kan zijn om Italië binnen te komen.

Be­lang­rijk­ste in­for­ma­tie

 • Retourvlucht met ITA (voor­heen: Alitalia) van Am­ster­dam Schiphol naar Roma Fiumicino
  (vertrek: vrij­dag­mid­dag 13 mei; retour: dins­dag­mor­gen 17 mei)
 • Bustransfer van luchthaven naar hotel en v.v.
 • Over­nach­ting in Belstay Hotel (****) op basis van half pension
 • Bustransfers op zater­dag, zon­dag en maan­dag
 • Deelname aan de heilig­ver­kla­ring op zon­dag(morgen)
 • Pro­gram­ma voor de zater­dag, zon­dag en maan­dag
 • Stadsrondrit door Rome (maan­dag­avond)
 • Be­ge­lei­ding door Dea Broersen en Eric van Teijlingen
 • Headsets / toe­risten­be­las­ting / uit­ge­breide reisin­for­ma­tie
 • De reissom bedraagt € 775,- op basis van een twee­persoons­ka­mer.
  Er zijn slechts enkele een­persoons­ka­mers be­schik­baar (toe­slag: € 125,-).

Aanmel­ding

U kunt zich uit­slui­tend aanmel­den via de web­si­te van Huis voor de Pelgrim:
Let op: de uiterste inschrijfdatum is 15 april 2022.

In­for­ma­tie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van de bege­lei­ders: