Dopen

De doop wordt meestal in het eerste levensjaar toegediend en is de eerste opname van het nieuwe leven in Gods kerk. Bij de doop zijn de dopeling, de ouders, familieleden, vrienden en peetouders aanwezig. De peetouders of peten zijn de getuigen van de dopeling en degenen die hem of haar als voorbeeldige christenen steunen. Tijdens dit sacrament wordt de dopeling gedoopt met water, gezalfd met olie en zal er een doopkaars ontstoken worden aan de Paaskaars. De ouders en peetouders spreken de doopgeloften uit. Dan volgt de geloofsbelijdenis en wordt de dopeling gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Na afloop wordt de doopkaars meegegeven. De doopkaars wordt bij allerlei hoogtepunten in het leven aangestoken. Voor contact:
Secretariaat, tel. 020-6413233, e-mail secretariaat@urbanusbovenkerk.nl of rechtstreeks bij de pastores.

Eerste Communie

De Eerste Heilige Communie is een groot feest, waarbij kinderen voor het eerst kunnen deelnemen aan de maaltijd van de Heer Jezus. Is uw kind rond de 7 jaar oud en zit hij/zij in groep 4 van de basisschool, dan is hij/zij van harte welkom. We bereiden uw kind en ook u als ouders voor op dit bijzondere feest, om zo het geloof, de kerk en onze gemeenschap beter te leren kennen.

Voor de deelnemende kinderen zijn er zeven voorbereidingsbijeenkomsten op zondagochtend; voor de ouders is er een viertal korte ouderavonden op woensdagavond. De eerstvolgende viering van de Eerste Communie zal plaatsvinden op zondag 23 april 2023. De voorbereiding hierop start in november 2022. De data volgen op de eerste ouderavond op woensdag 16 november. Aanmelden kan bij: Ronald Ganzeboom, telefoon / WhatsApp 06-51992589, e-mail: ronald.ganzeboom@icloud.com. Bij hem kan ook meer informatie verkregen worden.

Vormsel

Bij het Vormsel ben je op weg naar de volwassenheid en kies je bewust voor het geloof. Meestal vindt het vormsel plaats tussen het 12e en 16e levensjaar. Bij het vormsel wordt je gezegend met de Geest van God, die jou zal bijstaan op al die momenten door je leven dat je hulp nodig hebt. Treedt iemand op latere leeftijd toe tot de kerk, dan wordt zij/ hij vaak in één viering gedoopt en gevormd.
Het Heilig Vormsel wordt gevierd tijdens een normale eucharistieviering. Het begint als de vormelingen één voor één naar voren komen. De vormelingen spreken de geloofsbelijdenis uit en dan vindt de handoplegging door de bisschop of de deken plaats. Na de handoplegging knielt de vormeling voor de voorganger en ontvangt het zegel van de Heilige Geest. Ondertussen wordt de vormeling met de olie gezalfd en krijgt daarmee een kruisje op zijn/haar voorhoofd. Voor het vormsel hebben we jaarlijks een vormselgroep.

Het Vormsel voor onze parochie RK Amsteland is gepland op 26 november 2021 om 19:00 uur, waarbij Mgr. Jan Hendriks het Vormsel zal toedienen. Op 21 september 2021 om 20:00 uur is er een ouderavond in de pastorie van de Augustinuskerk (Amstelveenseweg 965
Amsterdam-Buitenveldert). Er zijn 6 samenkosten voor de jongeren die het Vormsel willen ontvangen gepland, te weten: 28 september, 12 en 26 oktober, 9, 16 en 23 november. Jongeren vanaf 12 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. Contact en informatie:

Eugène Jongerden, telefoon: 06-51265724, e-mail: ejongerden68@hotmail.com

Huwelijk

Wanneer man en vrouw besluiten om voor de kerk te gaan trouwen, spreken zij voor God en elkaar een Ja-woord uit. Een Ja-woord is gebaseerd op wederzijdse liefde en trouw. Dit Ja-woord wordt gegeven in een huwelijksviering in de kerk. De voorbereidingstijd duurt gemiddeld een half jaar. De pastoor gaat hier graag met u over in gesprek om u (of uw kind) op het sacrament voor te bereiden. Bij een volwassen doop zal er een aantal gesprekken plaatsvinden.
Eugène Jongerden, telefoon: 06-51265724 of e-mail: ejongerden68@hotmail. com

Ziekenzalving

De ziekenzalving ook wel Heilig oliesel genoemd, kan gevraagd worden wanneer van iemand – van jong tot oud – de kans bestaat dat het einde van zijn of haar leven nabij komt of bijv. door een operatie een groot risico loopt. De ziekenzalving geeft veel gelovigen troost en bemoediging, zij wordt gehouden in kleine kring en is voorbehouden aan een priester.
De priester komt vooraf op bezoek om afhankelijk van de situatie de intieme plechtigheid af te spreken. De vorm van de ziekenzalving is gelijk aan een eucharistieviering.
Het sacrament bestaat uit de zalving van de zieke op voorhoofd en handen. Deze zalving wordt ingeleid door een dankgebed over de ziekenolie en afgesloten met een gebed om Gods liefdevolle hulp voor de zieke. De plechtigheid wordt besloten met het bidden van het Onze Vader en de zegen. Voor contact:
Secretariaat, tel. 020-6413233, e-mail secretariaat@urbanusbovenkerk.nl of rechtstreeks bij de pastores. Voor bewoners van de tehuizen kan rechtstreeks contact worden opgenomen met pastor Adolfs.