De herbouw van onze Urbanuskerk begon in 2020 en gaat voorspoedig. Het dak is klaar. De gewelven zijn terug. Er wordt hard gewerkt aan de technische installaties, aan een nieuwe, meer kleurrijke tegelvloer en aan de inrichting van de kerk. We krijgen dan eind 2022 de beschikking over een volledig herbouwde en prachtig gerestaureerde, monumentale Cuyperskerk, met een aan de 21ste eeuw aangepaste technische outillage.

De financiering van het gebouw is rond, maar voor de inrichting en het interieur zijn er verschillende zaken die nog niet of nog niet geheel financieel gedekt zijn.
Er is daarom een sponsoractie gestart, die mensen in staat stelt om specifieke onderdelen van het interieur, die hun na aan het hart liggen, te sponsoren. Inmiddels is de tweede ronde van de actie nu bezig. U kunt alle informatie over deze sponsoractie lezen op de site


Wellicht voelt u ervoor een object (deels) te sponsoren? Uw bijdrage kunt u dan overmaken op de rekening van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, NL76RABO 0302 3505 00. Vermeld dan a.u.b. in de omschrijving ook de naam van het object, bijvoorbeeld ‘donatie vleugel’.
Een vijfjarige schenkingsovereenkomst is ook een mogelijkheid.

Pastoor Eugène Jongerden, Clem Venne en Ad Verkleij zijn graag bereid deze sponsoractie persoonlijk toe te lichten. U kunt ook een reactie sturen naar het secretariaat van de Stichting, dan nemen zij contact met u op. Alvast hartelijk dank voor uw steun!