Het nieuwe seizoen is gestart en dat betekent ook de aftrap voor de kinderen die zich gaan voorbereiden op hun Eerste Communie. De Eerste Heilige Communie is een groot feest, waarbij kinderen voor het eerst kunnen deelnemen aan de maaltijd van de Heer Jezus.

De eerstvolgende viering van de Eerste Communie zal plaatsvinden op 24 april 2022.

Is uw kind rond de 7 jaar oud en zit hij/zij in groep 4 van de basisschool, dan is hij/zij van harte welkom om deel te nemen aan deze voorbereidingstijd en uiteindelijk de feestelijke Eerste Communie-viering. Maar uiteraard zijn ook de wat oudere kinderen die nog niet hun Eerste Communie hebben ontvangen hierbij van harte welkom! We bereiden uw kind en ook u als ouders voor op dit bijzondere feest, om zo het geloof, de kerk en onze gemeenschap beter te leren kennen.

Voor de deelnemende kinderen zijn er zeven voorbereidingsbijeenkomsten op zondagochtend; voor de ouders is er een viertal korte ouderavonden op woensdagavond.  De voorbereiding hierop start in november 2021. De exacte data volgen op de eerste ouderavond op woensdag 17 november a.s..

Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u terecht bij: Ronald Ganzeboom, telefoon / WhatsApp 06-51992589, e-mail: ronald.ganzeboom@icloud.com.