Paus Franciscus heeft afgelopen najaar een bijzondere stap gezet. In het synodale proces 2021-2023 worden de gelovigen om raad gevraagd voor de toekomst van de kerk en de wereld.  Franciscus nodigt daarbij nadrukkelijk ook vrouwen uit. Het Netwerk Katholieke Vrouwen (NKV) neemt deze uitnodiging van harte aan en zal zich in dit proces de komende maanden inzetten voor het ophalen van verhalen en verlangens van vrouwen rond de Rooms-Katholieke Kerk.

De paus wil dat we de komende twee jaar samen nadenken over onder andere de gemeenschap en de praktische invulling van het geloof. Ook de positie van de leken in de kerk komt aan bod. Bisdommen, parochies en andere kerkelijke organisaties gaan met elkaar in gesprek. Ieder kan meedoen met deze verschillende gesprekken en ook binnen onze eigen geloofsgemeenschap volgen initiatieven hiertoe.
Het project ‘Zij heeft een verhaal’ van het Netwerk Katholieke Vrouwen wil, in het kader van dit synodale proces, een goed podium bieden aan vrouwen.

Digitale vragenlijst voor vrouwen

Via de website van het NKV is het mogelijk om met een online vragenlijst antwoord te geven op de kernvragen:
> Hoe is het om vrouw te zijn in de katholieke kerk?
> Waar beleef je vreugde aan?
> Welke verbeteringen zijn nodig ?
> Welk advies zou je willen geven aan de synode 2023 in Rome?

Deze vragenlijst is individueel te beantwoorden. Daarnaast hopen we dat er onderling hierover mooie gesprekken en ontmoetingen kunnen ontstaan. De consultatie loopt tot 31 maart. Op 8 april zal de eerste presentatie van de resultaten plaatsvinden. In april werken we verder aan de resultaten en in mei dragen we de uitkomsten over aan Mgr. De Korte, bisschop van Den Bosch en referent voor Vrouw en Kerk.
Hiermee is het proces zeker niet ten einde. Hopelijk hebben we dan een nieuw begin kunnen maken van elkaar kennen, naar elkaar luisteren en samen verder bouwen aan de toekomst. Ook is het zo dat het Netwerk Katholieke Vrouwen zich met het project ‘Zij heeft een verhaal’ aansluit bij katholieke vrouwenorganisaties wereldwijd, die bijdragen in dit synodale proces.

Achtergronden

  • Op 19 november j.l. maakte het Netwerk Katholieke Vrouwen in haar talkshow al een vooraankondiging van dit project. De uitzending is met via de website terug te kijken en het synodegedeelte begint bij 21.30 minuten.
  • Op 16 december j.l. sprak professor Myiram Wijlens in een webinar over de synode. Deze is via de websiteterug te kijken. Mevrouw Wijlens is door paus Franciscus benoemd als expert bij de bisschoppensynode in de stuurgroep van de synode.
  • Op 7 januari verscheen een opinieartikel in het Katholiek Nieuwsblad. Ook dit kunt U via de websote lezen. (Meer info over KN in https://www.kn.nl/webwinkel/)
  • Op maandagmiddag 10 januari heeft  professor Myriam Wijlens via Zoom een lezing verzorgd over de inhoud van het synodale proces en de rol voor Nederlandse religieuzen en vrouwen hierin.  De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) organiseerde deze interactieve lezing samen met ons.
  • Op maandagavond 17 januari a.s. van 20.00-21.00 uur startte het Netwerk Katholieke vrouwen het synodeproject ‘Zij heeft een verhaal’ in een digitale talkshow. De presentatie was in handen van Carlien Geelkerken (oa bekend als directeur van het VKMO) en Dominicanes, Zr. Holkje van der Veer. Vanuit het Netwerk Katholieke Vrouwen heeft Laetitia van der Lans, een praktische toelichting gegeven op het project. Mgr. De Korte heeft als referent vrouw en kerk ook een bijdrage geleverend. Voor het publiek was gelegenheid tot het stellen van vragen.

Afzender: de synodeprojectgroep NKV:
Maria van Schaijik (voorzitter), Laetitia van der Lans, Holkje van der Veer O.P., Marie-Louise van Wijk-van de Ven, Carin Hereijgers (secretaris), Bernadet Albers (adviseur)

Een link naar de website van het Netwerk Katholieke Vrouwen vindt u hier ​; contact opnemen kan via: info@unkv.online

Algemene informatie vanuit de rk-kerk over de synode vindt u hier