40-dagentijd 2019 gestart

Gisteren, op Aswoensdag 6 maart 2019, is de 40-dagentijd gestart. ‘s Morgens zijn de takjes van Palmpasen 2018 verbrand en met de as zijn in verschillende vieringen askruisjes op het voorhoofd uitgedeeld.  De komende periode staat in het teken van inkeer, bekering en bezinning. Op allerlei manieren proberen we in deze periode dichter bij God te komen. 

 

Vespervieringen Pasen

De 40-dagentijd is met het verstrijken van as-woensdag van start gegaan en u wordt uitgenodigd voor het bijwonen van onze oecumenische vespers.

De vespers worden gehouden om 19:30 uur en zijn wisselend in de St. Urbanuskerk en de Paaskerk:
Paaskerk: 20 februari, 6 maart en 13 maart
St. Urbanuskerk: 27 februari en 20 maart

Voorafgaand aan de vespervering is er op 6 en 20 maart aanvang 18:00 uur een sobere maaltijd. Deelnemers aan de maaltijd graag aanmelden bij Guido Smit, email smitgm@ziggo.nl.