Overweging van zondag 6 september 2020 door Pastor J. Adolf. Voorafgaand werden de lezingen gehouden uit de profeet Ezechiël 33: 7-9 en het Heilig Evangelie van Matteüs 18: 15-20.  Bij de voorbereiding op mijn overweging schoot mij de titel van een lied van lang geleden te binnen: Ik sta opLees verder…