Fotowedstrijd: ‘de kerk door jouw ogen’

Onze Urbanuskerk zal na de dramatische gebeurtenis van 15 september en daarna door ieder van ons intens bekeken zijn, met indrukken die misschien niet meer van het netvlies te krijgen zijn. Heftige beelden, die veel op foto’s zijn vastgelegd. Maar daarnaast gebeurt er natuurlijk enorm veel binnen onze geloofsgemeenschap dat het ‘kerk-zijn’ op andere manieren met elkaar voortzet. Zonder af te willen doen aan de lading van de beelden, zijn de foto’s hiervan vaak de moeite van het delen waard.

De Actie Kerkbalans (een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland die zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage) doet een oproep voor de Nationale fotowedstrijd 2019 met als subtitel: ‘de kerk door jouw ogen’. Actie Kerkbalans omschrijft de fotowedstrijd als volgt:

“Fotowedstrijd: ‘de kerk door jouw ogen’” verder lezen

Actie kerkbalans luidt de kerkklokken

Op zaterdag 20 januari 2018 om 12:00 uur was het zover dat de kerkklokken na de twaalf slagen van het hele uur speciaal werden geluid voor de actie kerkbalans 2018 onder het toeziend oog van Chardy van Riel, Jesse Oostermann en Kapelaan Anton Goos.

Landelijke actie Kerkbalans

Daarmee sluiten we op de landelijke actie kerkbalans, waarbij we als kerk vragen om op deze manier van betekenis te zijn voor de mensen om ons heen. Wij zijn daarbij enorm blij met de komst van onze nieuwe pastoor Eugène Jongerden en de pastorale versterking van Dea Broersen. “Actie kerkbalans luidt de kerkklokken” verder lezen

Herinneringsbrief actie Kerkbalans wat meer in balans…

Onlangs zijn er vanuit onze administratie brieven verstuurd inzake de actie ‘Kerkbalans’. Dit met de intentie diegenen die dit jaar nog niet via die weg hun bijdrage aan de parochie hebben geleverd te herinneren aan het belang van de actie: op die manier kunnen al onze activiteiten in en rond de kerk worden behouden en voortgezet. Het is nog maar eens gezegd: het nieuwe kerkelijke seizoen is weer volop van start gegaan. Wekelijks worden er vieringen en plechtigheden gehouden en zijn we actief in het pastoraat, de catechese en de caritas. Maar hoewel het kerkgebouw prachtig is gerestaureerd, zijn nog niet alle klussen aan de kerk en de pastorie geklaard. Ook om als parochie naar behoren te kunnen blíjven functioneren, zijn giften voor ons noodzakelijk. Daarom is daar nog maar eens de aandacht voor gevraagd.

‘Kerk-zijn’ blijft ook mensenwerk, en waar gewerkt wordt… enfin, u kent de uitdrukking. Door een samenloop van omstandigheden is in een aantal herinneringsbrieven Kerkbalans 2016 een onjuist email adres vermeld. Er staat nu: financien@hgu.rkamstelland.nl dit moet zijn: financien.hgu@rkamstelland.nl

Hiervoor onze excuses.

NB: Mocht u de brief gemist hebben en alsnog / of wederom een bijdrage willen voldoen, dan kunt u uw gift overmaken t.g.v. IBAN: NL33 INGB 0000.1338.68 t.n.v. H. Geest/St. Urbanus.

Van de tafel van de locatieraad [5-9]

In de locatieraad van 5 september 2016 zijn de volgende onderwerpen aan bod geweest: vrijwilligers worden in het zonnetje gezet, de pastorie moet worden aangepakt, geluid is een blijvend thema, de locatieraad is opnieuw samengesteld en de ledenadministratie, de kerkbalans en de financiële administratie worden geharmoniseerd. “Van de tafel van de locatieraad [5-9]” verder lezen