40-dagentijd 2019 gestart

Gisteren, op Aswoensdag 6 maart 2019, is de 40-dagentijd gestart. ‘s Morgens zijn de takjes van Palmpasen 2018 verbrand en met de as zijn in verschillende vieringen askruisjes op het voorhoofd uitgedeeld.  De komende periode staat in het teken van inkeer, bekering en bezinning. Op allerlei manieren proberen we in deze periode dichter bij God te komen. 

 

Kerst vespers

 

 

 

 

 

In voorbereiding op het feest van Kerstmis is er een oecumenische cyclus van 3 vespervieringen, telkens op de donderdagavond van 19:30-20:00 uur.

De data zijn:

7 december 2017 in de Paaskerk
de heren Ds. G.J. de Bruin en G. Smit

14 december 2017 in de St. Urbanus van Bovenkerk
de dames Ds. M. Bogaard en M. McCurdy
met medewerking van het koor Voces Volantes

21 december 2017 in de Paaskerk
de heren Ds. W. Pieterse en E. Barentsen