Amnesty International zit niet stil – kom ook in beweging! Het zal u/je niet ontgaan zijn: Amnesty International is de organisatie die mensen wereldwijd in beweging brengt in de strijd tegen (ernstige) schendingen van mensenrechten. En u/jij kunt helpen bij het voorkomen en beëindigen van deze vaak ernstige misstanden! ElkeLees verder…

Wereldwijd voert Amnesty International actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw steun is deze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken de petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. Het kost u slechts een paar tellen; u verandert er misschien iemands levenLees verder…

Wereldwijd voert Amnesty International actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Zonder uw steun is deze strijd niet mogelijk. Help mensen in nood: teken de petities, stuur direct online een brief naar de autoriteiten of een kaartje aan een gevangene. Het kost u slechts een paar tellen; u verandert er misschien iemandsLees verder…