Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld, waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Maar leven in gelijkheid en rechtvaardigheid is op veel plekken op deze wereld nog lang niet vanzelfsprekend. Amnesty International beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voorLees verder…

Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld, waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven. Maar leven in gelijkheid en rechtvaardigheid is op veel plekken op deze wereld nog lang niet vanzelfsprekend. Amnesty International beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voorLees verder…

Amnesty International beschermt en versterkt de meest bedreigde mensen, van kwetsbare minderheden en burgers in oorlogstijd tot vluchtelingen en kinderen in nood – van het afschaffen van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen tot hetLees verder…

AMNESTY INTERNATIONAL VOERT ACTIE VOOR EEN WERELD WAARIN RESPECT HEERST VOOR DE MENSENRECHTEN VAN ALLE MENSEN, WAAR OOK TER WERELD Voorgaande lijfspreuk van Amnesty International klinkt haast zo vanzelfsprekend dat we eigenlijk ook niets anders verwachten. Mensenrechten zijn fundamentele rechten en vrijheden voor àlle mensen, ongeacht nationaliteit, geslacht, nationale ofLees verder…

Zoals u wellicht weet, zet Amnesty International zich in voor de mensenrechten – of beter gesteld: Amnesty International zet zich in om ernstige schendingen van de mensenrechten wereldwijd te helpen voorkomen of te beëindigen. Dat is een hele mond vol. En helaas ook nodig…hard nodig! Op dit moment vindt erLees verder…