Ride for Upperchurch

Roadtrippen voor de Urbanuskerk

Inmiddels zijn ze voor de Urbanuskerk in Bovenkerk uitgezwaaid en van start gegaan aan de ‘Baltic Sea Circle Rally’: de trotse Bovenkerkse vrienden Djurre van der Burg & Giovanni Thijs. Onder de noemer ‘Road for Upperchurch’ rijden ze in een oud volkswagenbusje mee in deze rally, om na 18 dagen weer op deze plek terug te keren. Het doel is om daarbij zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de wederopbouw van onze Urbanuskerk!

De rally om de Baltische Zee biedt nogal wat uitdagingen: het is een tocht van 8.500 kilometer door 11 landen en het gebruik van snelwegen en GPS is verboden. Daarbij moet het voertuig tenminste 20 jaar oud zijn; een criterium waar hun opgelapte volkswagenbusje T3 gemakkelijk aan voldoet. Slapen doen ze in een tentje (voor extra punten!). Terwijl de kilometers op de teller toenemen, doet het doel van de reis dat hopelijk ook: op het moment van schrijven staat er al een bedrag van € 2.500 op de teller! Hun enorme betrokkenheid bij de kerk is ook in de media niet onopgemerkt gebleven: AmstelveenZ, RTVAmstelveen en NHNieuws maakten er al mooie reportages over.

Wil je de reis van Djurre en Giovanni volgen? Dat kan via deze link, of volg de informatie op de website of Facebookpagina van Ride for Upperchurch. Voor meer informatie, ook over het doneren, zie de pagina op de website Helponsuitdebrand

We wensen ze heel veel succes!! PS: coole sweaters jongens!

Brand Notre Dame Parijs Frankrijk

St. Urbanuskerk Bovenkerk brandend in de nacht van 15/16 september 2018
St. Urbanuskerk Bovenkerk brandend in de nacht van 15/16 september 2018

Vanavond 15 april 2019 begint even voor 19:00 de telefoon te trillen en dat houdt maar niet op. Verbijsterd kijken we toe naar de brand in de Notre Dame die via alle mediakanalen grote aandacht trekt.

Vandaag is het de 15e van de maand en de brand is even voor 19:00 uur ontstaan. Het dak van het middenschip wordt in de as gelegd en de torenspits valt om. Het lijkt erop dat de twee torens aan de voorzijde behouden blijven.

Herinneringen aan onze eigen brand schieten door mij heen. 15 September 2018, 18:50 brand ontdekt, dak verwoest, spits valt om, grote toren behouden…. Verbijsterd, vol ongeloof, een herhaling van zetten. Parijs, Frankrijk,  we voelen als geen ander met jullie mee.

Wij wensen het kerkbestuur, de kerkbezoekers, de Parijzenaars, de Fransen en aan ieder die de Notre Dame een warm hart toedraagt, steun en troost toe.

Namens R.K. parochie Amstelland
Edwin Barentsen

 

C’est le 15 avril 2019, peu avant 19 heures. Le téléphone commence à vibrer et stupéfait, je regarde l’incendie de Notre Dame qui attire l’attention de tous les médias et réseaux sociaux.

Aujourd’hui, c’est le 15 du mois et l’incendie a commencé vers 19.00 heures. La toiture de la nef est réduite en cendres et la flèche s’écroule. Il semble que les deux tours se tiennent fières.

Des souvenirs de l’incendie qui a frappé notre église à nous me traversent l’esprit. Le 15 septembre 2018, à 18hrs50, découverte des flammes, le toit sera détruit, la flèche s’écroulera, mais la grande tour de guet sera épargnée…. Désorientés, sans vraiment y croire, nous voyons le drame que nous avons vécu se répéter à Paris. Chers Parisiens, chers Français, nous connaissons comme personne d’autre les émotions que vous ressentez.

Nous souhaitons beaucoup de courage à l’administration de l’église, aux visiteurs de l’église, aux Parisiens, aux Français et à tous ceux qui portent la Notre Dame dans le cœur, et nous leur envoyons un message de réconfort et de soutien.

Au nom de la paroisse R.K. Amstelland
Edwin Barentsen

Toevoeging: onderstaande steunbetuiging is namens onze parochie gestuurd naar de Notre Dame:

De parochie Amstelland (Nederland, nabij Amsterdam) stuurt een steunbetuiging naar de parochianen van de Notre Dame, de Parijzenaars en alle Fransen. We delen uw rouw om deze prachtige kerk en hopen dat deze weer zal leven. De droefheid die u op dit moment ervaart, is ons bekend, want afgelopen september leefden we, op een kleinere schaal, een soortgelijk drama, toen onze kerk Sint-Urbanus in brand vloog, de dag vóór de heropening na jaren van renovatie. We wensen u veel succes; weet dat onze gedachten en al onze gebeden bij u zijn.

 

Eugène Jongerden en Ambro Bakker
priesters van de parochie Amstelland

La paroisse Amstelland (Pays-Bas, près d’Amsterdam) envoie un message de soutien aux paroissiens de Notre Dame, aux Parisiens et à tous les Français. Nous partageons votre deuil de cette magnifique église et espérons qu’elle revivra. La tristesse que vous vivez à cette heure nous est connue, car au mois de septembre dernier, nous avons vécu, à plus petite échelle, un drame pareil, lorsque notre église Saint Urbain a pris feu, la veille de sa réouverture après des années de rénovation. Nous vous souhaitons bon courage; sachez que nos pensées et toutes nos prières vous accompagnent.
 
Eugène Jongerden et Ambro Bakker
prêtres de la paroisse Amstelland

Bericht Bewonersplatform Bovenkerk

KERST AAN DE POEL

ROND DE URBANUS

ZATERDAG 22 DECEMBER

VAN 17.00 UUR TOT 20.00 UUR

KERSTSAMENZANG.

Op zaterdag 22 december ’18 is er voor het eerst in de geschiedenis van Bovenkerk een kerstsamenzang voor alle dorpsgenoten en verdere belangstellenden. Niet in de Urbanuskerk, want door de fatale brand kunnen we daar niet terecht, maar in de tuin naast de kerk. Het idee om een kerststal in de tuin te zetten heeft alle verwachtingen overtroffen. De stal lijkt wel een paleisje. En dan de verlichting: een prikkabel met lampjes wat het idee, maar dat is nu een sfeervolle verlichting met duizenden lampjes geworden. En dan niet één kerstboom naast de stal, maar tientallen!

“Bericht Bewonersplatform Bovenkerk” verder lezen

Brandweer op bezoek

St. Urbanuskerk Bovenkerk - Brandweer op bezoek
St. Urbanuskerk Bovenkerk – Brandweer op bezoek

Van de korpsen Amstelveen, Aalsmeer en Badhoevedorp zijn ca. 25 brandweermannen op zaterdag 10 november op bezoek geweest bij de St. Urbanuskerk. De brandweermannen zijn onthaald met koffie en taart van de buren. Ze konden even bijpraten en kregen een rondleiding in de toren.

Tijdens de brand is voor hen alles heel snel gegaan. Het eerste telefoontje kwam binnen rond 18:50 uur als een melding type 1. Binnen ca. 12. minuten is de melding 3x opgehoogd naar type 4, een grote uitslaande brand. Voor de brandweermannen betekende dit dat zij in een 30 kg. zware bekleding de brand tegemoet dienen te treden. 

Elke brandweerman heeft zo zijn eigen verhaal. Ik heb er verschillende gesproken: de man die werd gebeten door de hond, mannen die in de kerk  of de begraafplaats hebben staan blussen, de blusser die 11.000 liter schuim op het dak heeft gespoten en de man die het water uit de Poel heeft gehaald. Stuk voor stuk stoere soms nog vol van emotie, want ook zij maken dit zelden mee. Ook zij hebben soms maatschappelijk hulp nodig om de brand een plekje te geven. Over één ding zijn zij het allemaal eens: het houten dak was niet te redden. De snelheid waarmee het dak in de fik stond was ook voor hen ongekend.

Help ons uit de brand!

Help ons uit de brand!
Voor meer informatie www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl

Op zaterdagavond 15 september is de St.Urbanuskerk in Bovenkerk – Amstelveen door een felle uitslaande brand voor een groot deel verwoest. Het bestuur en het pastoresteam van de parochie R.K. Amstelland, de locatieraad, de gemeente, de culturele vereniging en diverse buurtorganisaties hebben de afgelopen dagen veel overlegd. De betrokken partijen werken nauw samen, en in praktische zin is er al veel tot stand gekomen. De kerkelijke vieringen vinden voorlopig onderdak in het Noorddamcentrum, het wijkcentrum tegenover de kerk.

Er is al veel gebeurd: de kenmerkende kerktoren is gespaard gebleven; de resterende leistenen zijn vastgezet; de muren van de grote kopgevels zijn gestut; de glas-in-loodramen die nog goed zijn, zijn er soms uit gehaald. De schade aan de binnenkant en het interieur wordt de komende dagen nader onderzocht.

De St.Urbanuskerk is een gebouw van grote betekenis, voor zowel de parochianen als de omwonenden, voor gelovigen en niet-gelovigen uit de omgeving, en voor ieder die in dit gebouw tot gebed en tot zichzelf kan komen, die geïnspireerd kan worden door de prachtige Cuypers-architectuur, een muziekuitvoering of juist een stilte- en bezinningsdienst. En alle betrokkenen hebben één gezamenlijke wens: dat de St.Urbanuskerk weer hersteld wordt.

NB: de begraafplaats blijft uit veiligheidsoverwegingen tot nader order afgesloten.

Voor meer informatie zie de website van Stichting Vrienden.