Brand Notre Dame Parijs Frankrijk

St. Urbanuskerk Bovenkerk brandend in de nacht van 15/16 september 2018
St. Urbanuskerk Bovenkerk brandend in de nacht van 15/16 september 2018

Vanavond 15 april 2019 begint even voor 19:00 de telefoon te trillen en dat houdt maar niet op. Verbijsterd kijken we toe naar de brand in de Notre Dame die via alle mediakanalen grote aandacht trekt.

Vandaag is het de 15e van de maand en de brand is even voor 19:00 uur ontstaan. Het dak van het middenschip wordt in de as gelegd en de torenspits valt om. Het lijkt erop dat de twee torens aan de voorzijde behouden blijven.

Herinneringen aan onze eigen brand schieten door mij heen. 15 September 2018, 18:50 brand ontdekt, dak verwoest, spits valt om, grote toren behouden…. Verbijsterd, vol ongeloof, een herhaling van zetten. Parijs, Frankrijk,  we voelen als geen ander met jullie mee.

Wij wensen het kerkbestuur, de kerkbezoekers, de Parijzenaars, de Fransen en aan ieder die de Notre Dame een warm hart toedraagt, steun en troost toe.

Namens R.K. parochie Amstelland
Edwin Barentsen

 

C’est le 15 avril 2019, peu avant 19 heures. Le téléphone commence à vibrer et stupéfait, je regarde l’incendie de Notre Dame qui attire l’attention de tous les médias et réseaux sociaux.

Aujourd’hui, c’est le 15 du mois et l’incendie a commencé vers 19.00 heures. La toiture de la nef est réduite en cendres et la flèche s’écroule. Il semble que les deux tours se tiennent fières.

Des souvenirs de l’incendie qui a frappé notre église à nous me traversent l’esprit. Le 15 septembre 2018, à 18hrs50, découverte des flammes, le toit sera détruit, la flèche s’écroulera, mais la grande tour de guet sera épargnée…. Désorientés, sans vraiment y croire, nous voyons le drame que nous avons vécu se répéter à Paris. Chers Parisiens, chers Français, nous connaissons comme personne d’autre les émotions que vous ressentez.

Nous souhaitons beaucoup de courage à l’administration de l’église, aux visiteurs de l’église, aux Parisiens, aux Français et à tous ceux qui portent la Notre Dame dans le cœur, et nous leur envoyons un message de réconfort et de soutien.

Au nom de la paroisse R.K. Amstelland
Edwin Barentsen

Toevoeging: onderstaande steunbetuiging is namens onze parochie gestuurd naar de Notre Dame:

De parochie Amstelland (Nederland, nabij Amsterdam) stuurt een steunbetuiging naar de parochianen van de Notre Dame, de Parijzenaars en alle Fransen. We delen uw rouw om deze prachtige kerk en hopen dat deze weer zal leven. De droefheid die u op dit moment ervaart, is ons bekend, want afgelopen september leefden we, op een kleinere schaal, een soortgelijk drama, toen onze kerk Sint-Urbanus in brand vloog, de dag vóór de heropening na jaren van renovatie. We wensen u veel succes; weet dat onze gedachten en al onze gebeden bij u zijn.

 

Eugène Jongerden en Ambro Bakker
priesters van de parochie Amstelland

La paroisse Amstelland (Pays-Bas, près d’Amsterdam) envoie un message de soutien aux paroissiens de Notre Dame, aux Parisiens et à tous les Français. Nous partageons votre deuil de cette magnifique église et espérons qu’elle revivra. La tristesse que vous vivez à cette heure nous est connue, car au mois de septembre dernier, nous avons vécu, à plus petite échelle, un drame pareil, lorsque notre église Saint Urbain a pris feu, la veille de sa réouverture après des années de rénovation. Nous vous souhaitons bon courage; sachez que nos pensées et toutes nos prières vous accompagnent.
 
Eugène Jongerden et Ambro Bakker
prêtres de la paroisse Amstelland

Het Woord Voorop – Wat is rijkdom?

De tweede viering van “Het Woord Voorop” heeft als thema “Wat is rijkdom?” Door Dorothée van Leer-Wassenburg worden we in het thema ingeleid en daarna worden we d.m.v. vragen aan het denken gezet. Een viering met een heldere boodschap en enkele zeer ontroerende momenten van mensen met moed.
“Het Woord Voorop – Wat is rijkdom?” verder lezen

Help ons uit de brand!

Help ons uit de brand!
Voor meer informatie www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl

Op zaterdagavond 15 september is de St.Urbanuskerk in Bovenkerk – Amstelveen door een felle uitslaande brand voor een groot deel verwoest. Het bestuur en het pastoresteam van de parochie R.K. Amstelland, de locatieraad, de gemeente, de culturele vereniging en diverse buurtorganisaties hebben de afgelopen dagen veel overlegd. De betrokken partijen werken nauw samen, en in praktische zin is er al veel tot stand gekomen. De kerkelijke vieringen vinden voorlopig onderdak in het Noorddamcentrum, het wijkcentrum tegenover de kerk.

Er is al veel gebeurd: de kenmerkende kerktoren is gespaard gebleven; de resterende leistenen zijn vastgezet; de muren van de grote kopgevels zijn gestut; de glas-in-loodramen die nog goed zijn, zijn er soms uit gehaald. De schade aan de binnenkant en het interieur wordt de komende dagen nader onderzocht.

De St.Urbanuskerk is een gebouw van grote betekenis, voor zowel de parochianen als de omwonenden, voor gelovigen en niet-gelovigen uit de omgeving, en voor ieder die in dit gebouw tot gebed en tot zichzelf kan komen, die geïnspireerd kan worden door de prachtige Cuypers-architectuur, een muziekuitvoering of juist een stilte- en bezinningsdienst. En alle betrokkenen hebben één gezamenlijke wens: dat de St.Urbanuskerk weer hersteld wordt.

NB: de begraafplaats blijft uit veiligheidsoverwegingen tot nader order afgesloten.

Voor meer informatie zie de website van Stichting Vrienden.

De brand in de Urbanus – en daarna…

Daags na de brand wordt steeds meer van de omvang van de brand duidelijk. Tegelijk mag de aanblik van de toren en wat verder resteert van onze prachtige Urbanus dienen als een baken van hoop. En hoop is de optelsom van een wens en van vertrouwen. Wie weet, mogen we in die optelsom nog heel veel meetellen.

Nadere berichtgevingen ten aanzien van praktische informatie voor onze parochianen zullen wij zoveel mogelijk op deze website plaatsen. Voor het volgen van de actuele nieuwspagina’s verwijzen wij u naar onze Facebook- en Twitterpagina.