Overweging van zondag 11 oktober door Marlies van ’t Hoff-Hattink. Voorafgaand aan de overweging is Mattheus 22,1-10 gelezen met als thema : “het bruiloftsmaal staat klaar, maar de genodigden waren het niet waard!” Beste parochianen,De vorige week vergeleek Jezus de mensen van Israël met luie wijnbouwers. En omdat Israël eenLees verder…