Overweging bij de viering van zondag 15 november 2020 in het Noorddamcentrum. Voorganger: pastor J. Adolfs. Uit het boek der Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 Mattëus 25,14-13 CARITASZONDAG: DAG VAN DE ARMEN  INLEIDING: Ja, wat is vandaag de dag nog normaal te noemen? Denkt u eens mee. -De verwikkelingen rondom de coronacrisis: ontslagen, faillissementen,Lees verder

Caritas is een wezenlijk deel van ons christelijk leven. Ook Paus Franciscus vraagt daar steeds opnieuw aandacht voor. Op 15 november staat in het teken van de Werelddag voor de armen. De paus heeft voor deze dag het thema gekozen: “Strek uw hand uit naar de arme” (naar Wijsheid vanLees verder

1 juli – Caritaszondag Caritas, zorg voor onze naaste, is een wezenlijke opdracht van de Kerk, van onze geloofs-gemeenschap. Wat doet onze parochiële Caritas? Wij bezorgen wekelijks een pakket boodschappen bij gezinnen, die door een of andere oorzaak tijdelijk in financiële problemen zijn geraakt en bij ons aangemeld worden. SomsLees verder