De Neder­lands bis­schop­pen hebben besloten om de coron-a­maat­re­ge­len voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelo­vi­gen dat aan een vie­ring kan deel­ne­men wordt weer bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw (zoge­noemde an­der­halve meter capaci­teit). Ook vie­rin­gen ’s avonds zijn weer moge­lijk. UitLees verder…

Een anonieme gever biedt aan 500 Zorgmedewerkers van Ziekenhuis Amstelland een blikje St. Urbanus Chocolade aan. De overhandiging gebeurt op vrijdag 6 november om 15:00 uur bij Ziekenhuis Amstelland. De anonieme gever doet dat omdat verpleegkundigen helaas de publieke waardering missen die ze wel kregen tijdens de eerste golf. DaarLees verder…

Noorddammerlaan in Corona periode

Geschreven door Reinout Wibier Onze wandeling is een dagelijks ritueel geworden. Direct na de boterham mag Boris in de draagzak en vertrekken we voor een rondje Bovenkerk. Via het Westwijkplein en Slingerduin, op weg naar de kerktoren, die altijd over ons waakt en zich niets lijkt aan te trekken vanLees verder…

Corona trekt diepe sporen in Nederland. Het sociale leven valt stil, en het wordt moeilijker om hulp te ontvangen voor wie oud of hulpbehoevend is. Kerken en lokale (hulp)organisaties bundelen daarom de krachten, zodat overal in het land praktische hulp geboden kan worden en de initiatieven elkaar kunnen versterken. Daarvoor isLees verder…