Overweging bij zondag 28 november 2021 eerste zondag van de advent – door pastor J. Adolfs EVANGELIE: LUCAS 21,25-28.34-36 Vooraf: Het is kerkelijk gezien vandaag¬†eigenlijk Nieuwjaar: de 1e zondag¬†van het nieuwe kerkelijk jaar, dat altijd begint op de 1e zondag van de Advent. Advent (vertaald als ‘komst’) wordt van oudsherLees verder…