overweging bij de herdenkingsvieringen van zondag 1 november door pastor Jan Adolfs Heer, herinner U de namenvan hen, die gestorven zijn,en vergeet niet, dat zij kwamen,langs de straten van de pijn,langs de wegen van het lijden,door het woud van eenzaamheid,naar het dag en nacht verbeideVaderhuis, hun toebereid. OVERWEGING Beste, lieveLees verder…