Overweging bij de viering van zondag 15 november 2020 in het Noorddamcentrum. Voorganger: pastor J. Adolfs. Uit het boek der Spreuken 31,10-13.19-20.30-31 Mattëus 25,14-13 CARITASZONDAG: DAG VAN DE ARMEN  INLEIDING: Ja, wat is vandaag de dag nog normaal te noemen? Denkt u eens mee. -De verwikkelingen rondom de coronacrisis: ontslagen, faillissementen,Lees verder

door Els Rentenaar In de evangelielezingen van deze weken verhaalt de apostel Matteüs over de verschillende gelijkenissen die Jezus de mensen voorhield over zaaiers en oogsten. Afgelopen zondag, in de tweede lezing uit deze cyclus, borduurt Jezus door op het thema van zaaien en oogsten (Matteüs 13, 24-43).  Jezus zei daarin onder andere: ‘Gods nieuweLees verder