De Zaaier III  In de evangelielezingen van deze weken verhaalt de apostel Matteüs over de verschillende gelijkenissen die Jezus de mensen voorhield over zaaiers en oogsten. In de laatste uit de rij (Matteüs 13, 44-52 ) vertelt Jezus onder andere: ‘Je kunt het koninkrijk der hemelen vergelijken met een schat, die in een akker verborgen was.Lees verder…