Overweging zondag 15 augustus 2021 – Maria Tenhemelopneming – door pastor J.Adolfs LEZINGEN: Apokalyps 11,19a; 12,1-6a. 10b; Lucas 1,39-56. In de herinneringen van vele aanwezigen hier vanmorgen was 15 augustus,de dag van vandaag, wat door rooms-katholieken werd genoemd: een verplichte zondag. Dit betekende dat men in ieder geval naar deLees verder…