Cariohart om doorheen te lopen

In 2016 en 2017 zijn er heel wat parochianen op cursus geweest om te leren reanimeren met AED. Zijn hebben toentertijd allemaal een certificaat gehad, echter dit is inmiddels verlopen. In samenwerking met Bewonersplatform Bovenkerk is er opnieuw een kans om in Bovenkerk een basis- of herhalingscursus te volgen. PromotieLees verder

Veiligheid In de St. Urbanuskerk kan men zich thuis én veilig mag voelen. Om die veiligheid te kunnen borgen zou het te argeloos zijn alleen maar te rekenen op ‘de voorzienigheid’ en daarom hangt er in de sacristie van de kerk een AED- en een EHBO-doos. Maar als je nietLees verder