Restauratie vaandels

Tijdens de brand in de Urbanuskerk zijn de uitgestalde vaandels van bijvoorbeeld “Heilig Hart van Jezus” beschadigd door brand, waterschade en roet. Niet al onze vaandels zijn van kunsthistorische waarde. Wel zijn deze vaandels voor Bovenkerk geschiedkundig en emotioneel belangrijk, omdat ze een beeld geven van het vroegere rijke RoomseLees verder…