God vergist zich nooit!

Afgelopen zondag, met Moederdag, stond de derde ‘Het Woord Voorop’-viering onder leiding van Dorothée van Leer-Wassenburg in het teken van Maria. Maria, Moeder der moeders en de gezegende onder de vrouwen. Maar wat zegt dat ons dan? Daar werd in deze bijzondere gebedsviering bij stilgestaan.

Vooraf was de oproep gedaan om een eigen Mariabeeld of -icoon mee te nemen, en zeven mensen werden naar voren geroepen om hier hun persoonlijk verhaal bij te vertellen. Daarna werden de beelden gezegend door pastor Jan Adolfs, nadat hij ook zijn bijzondere verhaal over de betekenis van zijn eigen beeld had gedeeld. 

Tijdens de viering bracht Dorothée tussen de evangelielezingen zoals die wij over het leven van Maria kennen een prachtige vertelling, als was het een verhandeling van de belevenissen van Maria zélf. En hoe wonderlijk de gebeurtenissen vanuit haar perspectief ook geweest moeten zijn; het bracht ons telkens terug tot de overtuiging: God vergist zich nooit!

Een volgende viering van Het Woord Voorop is op zondag 30 juni a.s. om 10.30 uur in het Noorddamcentrum.

 

 

Het Woord Voorop – Wat is rijkdom?

De tweede viering van “Het Woord Voorop” heeft als thema “Wat is rijkdom?” Door Dorothée van Leer-Wassenburg worden we in het thema ingeleid en daarna worden we d.m.v. vragen aan het denken gezet. Een viering met een heldere boodschap en enkele zeer ontroerende momenten van mensen met moed.
“Het Woord Voorop – Wat is rijkdom?” verder lezen

Viering “Het Woord Voorop”

Steeds meer vieringen geleid door parochianen

Door veranderingen in het aantal beschikbare voorgangers dienen parochianen een grotere rol te spelen bij het houden van vieringen. Dit zijn zogeheten woord- en gebedsvieringen, waarbij de communie achterwege wordt gelaten. Je kunt met dit soort vieringen allerlei variaties bedenken en zo kennen we twee nieuwe concepten binnen RK Parochie Amstelland: “Heel Amstelland zingt” en “Het Woord Voorop”.

Viering “Het Woord Voorop”

In deze viering staat een actueel thema centraal. We volgen dan niet het wekelijkse rooster aan lezingen. Het thema wordt eerst ingeleid en vervolgens wordt het thema in ca. 10 minuten in dialoog met elkaar uitgediept. Door middel van vragen wordt u uitgenodigd om een bijdrage te leveren. Dit vraagt van u om een actieve houding, want u bepaalt voor een deel zelf de uitkomst. Van de voorganger vraagt dat een goed luisterend oor en de gave om dat samen te vatten. Best spannend voor alle betrokkenen.

Woorden vinden voor het geloof

Zo leren we als parochianen woorden te vinden om het geloof uit te drukken. Door persoonlijk te spreken over het geloof, ontdekken we ook verschillen bij elkaar. Dat is mooi en inspirerend. Tegelijkertijd doet dat een beroep op onze tolerantie en het respect voor andersdenkenden. Kernwaarden bij “Het Woord Voorop” zijn: eerlijk, respectvol en tolerant.

Voorganger tussen de mensen

Het is een viering waarbij de voorganger zich tussen de parochianen bevindt. Dat vraagt om een andere opstelling in de kerkzaal. Om iedereen goed bereikbaar te maken, staat de voorganger midden in de zaal en de parochianen zitten er in een halve cirkel omheen. Daarbij wordt er gebruikgemaakt van een loopmicrofoon voor als iemand iets wil zeggen.

Intenties

Kerkbezoekers van deze viering kunnen kosteloos aan het begin van de viering hun intenties schriftelijk inleveren. De intenties worden aan het begin van de viering bij de paaskaars gezet. Tijdens de voorbeden zal een aantal intenties worden voorgelezen (als het handschrift dit toelaat). Natuurlijk is er tijdens de voorbeden ook een moment van stilte voor ieders persoonlijke intenties.

Edwin Barentsen

Meer lezen over de voorganger …