OVERWEGING ZONDAG 3 OKTOBER 2021 – DOOR PASTOR  J. ADOLFS LEZINGEN: ZONDER ANDEREN KOMT GEEN MENS TOT LEVEN, JOKE FORCEVILLE-VAN ROSSUMERGENS BIJ HOREN, JOKE FORCEVILLE-VAN ROSSUMEVANGELIE: MARCUS 10,2-12THEMA: WEEK VAN DE ONTMOETING. Vooraf even een ‘instapper’, om aan te sluiten bij de situatie van dit moment: 70 jaar televisie. WaarLees verder…