Het Woord Voorop – Wat is rijkdom?

De tweede viering van “Het Woord Voorop” heeft als thema “Wat is rijkdom?” Door Dorothée van Leer-Wassenburg worden we in het thema ingeleid en daarna worden we d.m.v. vragen aan het denken gezet. Een viering met een heldere boodschap en enkele zeer ontroerende momenten van mensen met moed.
“Het Woord Voorop – Wat is rijkdom?” verder lezen

De lichtritus

Afgelopen zondag hebben we de eerste woord- en gebedsviering van Dea Broersen meegemaakt. Dea heeft als pastoraal opbouwwerker geen zending van de bisschop en mag daardoor in een zelfstandige viering de communie niet uitreiken. Dit is uitsluitend voorbehouden aan de gewijde diaken in een woord- en communieviering en uiteraard aan de priester in een Eucharistieviering. Toch heeft Dea door de vorm en inhoud van de gebedsdienst in mijn perceptie iets moois neergezet. Zie voor de inspirerende overweging de rubriek “van de voorganger”. In de woord- en gebedsdienst vormden de paaskaars en het altaar een cruciale rol in de lichtritus. “De lichtritus” verder lezen