door Els Rentenaar ‘Black Lives Matter’ wordt vaak gevolgd door de repliek ‘All Lives Matter’ alle levens doen ertoe. Helemaal waar, ware het niet dat juist de ‘black lives’ er al zolang niet toe doen, en eerst die ongelijkheid genivelleerd moet worden. ‘De wereld moet kleurenblind zijn’, heb ik ook wel gehoord. Maar dat betekentLees verder…