Bron: Titus Brandsma Memorial Kerkfotografie.nl De maand mei staat in het teken van Maria. Als voorbereiding hierop gaan we op bedevaart naar Onze Lieve Vrouwe Ten Hemelopneming in Renkum en bezoeken we het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. Uw reis wordt geleid door pastor Jan Adolfs en p.w. Renger Prent.Lees verder