Opbrengst Vastenactie 2019

Schoon water verandert alles!

De totale opbrengst van de Vastenactie in heel R.K. Amstelland is geworden € 16.111,09. Met dit mooie bedrag kan Vastenactie meewerken aan oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben in Niger en onder andere Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië. Door onze financiële steun bieden wij deze mensen perspectief tot leven.

Alle gevers hartelijk dank!
Missie OntwikkelingsWerken Amstelland (MOWA)

Opbrengst vastenactie 2019

Schoon water verandert alles!

Vastenactie - schoon drinkwater

In onze gemeenschap heeft de Vastenactie € 1.452,72 opgebracht. Hiermee kan Vastenactie meewerken aan oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben in Niger en onder andere Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië. Door onze financiële steun bieden wij deze mensen perspectief tot leven. Alle gevers hartelijk dank! Zodra de totale opbrengst in R.K. Amstelland bekend is hoort u die van ons.

Stuurgroep Diaconie, Missie Ontwikkeling Vrede

Logo vastenactie

Vastenactie 2019 – Schoon water verandert alles!

Vastenactie 2019 - schoon drinkwater
Vastenactie 2019 – schoon drinkwater

De Werkgroep Missie OntwikkelingsWerken Amstelland ondersteund de vastenactie voor het oplossen van de watercrisis. Wij steunen het project in Niger en de waterprojecten in onder andere Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Geef daarom daarom tijdens de 40 dagenperiode aan mensen die schoon drinkwater hard nodig hebben door u bijdrage over te maken aan
IBAN NL72 RABO 0382332601
t.n.v. MOWA Amsterdam o.v.v. ‘Vastenactie’.  
“Vastenactie 2019 – Schoon water verandert alles!” verder lezen