Kerkherstel volop in bedrijf

St. Urbanuskerk Bovenkerk - overzichtsfoto
St. Urbanuskerk Bovenkerk – overzichtsfoto

We horen het nogal eens: “Gebeurt er nog wel wat?”. Een begrijpelijke vraag, want aan de buitenkant van de kerk is niet zichtbaar wat er binnen  gebeurt. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ontmantelen van het Jules Anneessens-orgel in de toren. De vrijwilligers werken samen met de firma Adema die de ca. 1.500 orgelpijpen in opslag neemt. Er zijn hele kleintjes bij ter grootte van uw pink, maar er zijn ook pijpen bij van 7 meter hoog. Daarnaast zijn de vrijwilligers gestart met het schoonmaken van de stenen die uit de gewelven naar beneden zijn gekomen. Een monsterklus die niet onbelangrijk is, want aan stenen uit de periode van rond 1880 is moeilijk te komen. Kortom, er gebeurt heel wat! Neem een kijkje bij de beeldverslagen op de pagina kerkherstel.

Brandweer op bezoek

St. Urbanuskerk Bovenkerk - Brandweer op bezoek
St. Urbanuskerk Bovenkerk – Brandweer op bezoek

Van de korpsen Amstelveen, Aalsmeer en Badhoevedorp zijn ca. 25 brandweermannen op zaterdag 10 november op bezoek geweest bij de St. Urbanuskerk. De brandweermannen zijn onthaald met koffie en taart van de buren. Ze konden even bijpraten en kregen een rondleiding in de toren.

Tijdens de brand is voor hen alles heel snel gegaan. Het eerste telefoontje kwam binnen rond 18:50 uur als een melding type 1. Binnen ca. 12. minuten is de melding 3x opgehoogd naar type 4, een grote uitslaande brand. Voor de brandweermannen betekende dit dat zij in een 30 kg. zware bekleding de brand tegemoet dienen te treden. 

Elke brandweerman heeft zo zijn eigen verhaal. Ik heb er verschillende gesproken: de man die werd gebeten door de hond, mannen die in de kerk  of de begraafplaats hebben staan blussen, de blusser die 11.000 liter schuim op het dak heeft gespoten en de man die het water uit de Poel heeft gehaald. Stuk voor stuk stoere soms nog vol van emotie, want ook zij maken dit zelden mee. Ook zij hebben soms maatschappelijk hulp nodig om de brand een plekje te geven. Over één ding zijn zij het allemaal eens: het houten dak was niet te redden. De snelheid waarmee het dak in de fik stond was ook voor hen ongekend.

Help ons uit de brand!

Help ons uit de brand!
Voor meer informatie www.vriendenbovenkerkseurbanus.nl

Op zaterdagavond 15 september is de St.Urbanuskerk in Bovenkerk – Amstelveen door een felle uitslaande brand voor een groot deel verwoest. Het bestuur en het pastoresteam van de parochie R.K. Amstelland, de locatieraad, de gemeente, de culturele vereniging en diverse buurtorganisaties hebben de afgelopen dagen veel overlegd. De betrokken partijen werken nauw samen, en in praktische zin is er al veel tot stand gekomen. De kerkelijke vieringen vinden voorlopig onderdak in het Noorddamcentrum, het wijkcentrum tegenover de kerk.

Er is al veel gebeurd: de kenmerkende kerktoren is gespaard gebleven; de resterende leistenen zijn vastgezet; de muren van de grote kopgevels zijn gestut; de glas-in-loodramen die nog goed zijn, zijn er soms uit gehaald. De schade aan de binnenkant en het interieur wordt de komende dagen nader onderzocht.

De St.Urbanuskerk is een gebouw van grote betekenis, voor zowel de parochianen als de omwonenden, voor gelovigen en niet-gelovigen uit de omgeving, en voor ieder die in dit gebouw tot gebed en tot zichzelf kan komen, die geïnspireerd kan worden door de prachtige Cuypers-architectuur, een muziekuitvoering of juist een stilte- en bezinningsdienst. En alle betrokkenen hebben één gezamenlijke wens: dat de St.Urbanuskerk weer hersteld wordt.

NB: de begraafplaats blijft uit veiligheidsoverwegingen tot nader order afgesloten.

Voor meer informatie zie de website van Stichting Vrienden.

St. Urbanus op 19 augustus 130 jaar in gebruik

Het bouwen van een kerk is geen sinecure, zo ondervond onze bouwpastoor J.W. Brouwers. Op 16 juli 1873 ging de eerste spade in de grond en na een kleine 3 jaar kon op 2 juli 1875 de toren en het middenschip in gebruik worden genomen. Toch moest er nog ruim 12 jaar verder gebouwd worden om de consecratie van de complete kerk op zondag 19 augustus 1888 mogelijk te maken. “St. Urbanus op 19 augustus 130 jaar in gebruik” verder lezen

ST. URBANUSKERK & PIERRE CUYPERS

Afgelopen zondag werd in de St. Urbanuskerk een heuglijk feit gevierd: de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus vierde haar 25-jarig bestaan. En dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan: in een feestelijke setting waarbij o.a. sopraan Susanne Brussee zorgde voor de muzikale omlijsting, werd het eerste exemplaar van het jubileumboek met als titel ‘St. Urbanuskerk & Pierre Cuypers’ uitgereikt aan Pierre Cuypers, naamgenoot en kleinzoon van de beroemde architect. Daarna werd het boek aan de aanwezigen te koop aangeboden. Het boek is nu ook via de losse verkoop verkrijgbaar. Hierbij het publicatiebericht van de Stichting:

ST. URBANUSKERK & PIERRE CUYPERS

Ons nieuwe boek is verkrijgbaar voor de prijs van €15,00 in het gebied Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn. Na overmaking van het bedrag op IBAN NL76RABO0302350500 t.n.v. St. Vrienden Bovenkerse Urbanuskerk. met vermelding van uw naam en adres wordt het boek bij u thuis bezorgd.

Buiten dit gebied komt het boek naar u toe als brievenbuspakketje; maakt u dan het bedrag van € 18,80 over op bovenstaande rekening.

Het boek is natuurlijk ook verkrijgbaar op 9 juni tijdens de Open Toren-dag en in september tijdens de Open Monumentendagen.

We wensen iedereen veel leesplezier.

Dit bericht is na te lezen op de Facebookpagina van de Stichting.

Meer informatie over het doel en de ambitie van de Stichting kunt u vinden op de website.