Na lang en rijp beraad in de afgelopen jaren is op de ledenvergadering van 1 september 2021 besloten tot het opheffen van begrafenisvereniging St. Barbara te Bovenkerk. Gezien de sociale en financiële vooruitzichten was voortzetting in de huidige vorm op termijn geen reële optie meer, terwijl de huidige situatie eenLees verder…