Overweging van pastor Jan Adolfs van zondag 16 augustus LEZINGEN: Jesaja 56,1.6-7; Matteüs 15,21-28 (20e zondag door het jaar) Wij hebben de afgelopen weken regelmatig premier Rutte mogen zien en beluisteren op de televisie in verband met de corona-crisis. De voorschriften ‘handen wassen’ en ‘anderhalve meter afstand bewaren’ zijn er min ofLees verder…