De overledene wordt voor de laatste maal de kerk binnen gebracht en samen met de aanwezigen welkom geheten. Dan volgt een eucharistieviering met Bijbellezingen, een in memoriam, overweging, de communie en gebeden. Na de afsluitende absoute wordt de kerk zingend in processie verlaten, hetzij voor de aansluitende begrafenis op de begraafplaats, hetzij voor het vervoer naar het crematorium. Ook daar kan dan nog een korte plechtigheid volgen.

Periode na de uitvaart

In de periode na de uitvaart wordt de naam van de overledene nog vier weken lang bij de misintenties van de voorbeden voorgelezen. Daarna nemen families dit gebruik vaak over op belangrijke momenten uit het leven van de overledene tegen een kleine vergoeding. Zo blijven onze dierbaren steeds in herinnering en leven zij in ons voort.
Een ander mooi ritueel is dat gedurende de tijd dat het herdenkingskruisje in de Torenkapel hangt, betrokkenen voor de overledene een kaarsje branden. De entree van de Torenkapel is elke dag van 9:00- 17:00 uur open, zodat er een kaarsje kan worden aangestoken.
Tijdens de eucharistieviering van Allerzielenviering op 2 november worden de kruisjes van de overledenen van het voorgaande jaar op plechtige wijze aan de nabestaanden uitgereikt. Contact en informatie:
Secretariaat, tel. 020-6413233, e-mail secretariaat@urbanusbovenkerk.nl of rechtstreeks bij de pastores.