St. Urbanuskerk Bovenkerk - inzegening urnenmuur begraafplaats

Op zondagochtend 24 mei 2020 is om 09:30 de inzegening van de nieuwe urnenmuur voltrokken. Deken-pastoor Eugène Jongerden leidde de plechtigheid en voltrok de zegen. Voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bovenkerkse Urbanus, Clem Venne, deed namens het bestuur een dankwoord aan alle betrokkenen die zich hebben ingezet voor de realisatie van de urnenmuur.

Vanuit de gemeenschap hebben zich diverse gegadigden gemeld bij de begraafplaats commissie. Wilt u meer weten neem dan contact op met Marga Arkesteijn, (06) 2332 9298 of e-mail marga.arkesteijn@gmail.com.

Tekst van de plechtigheid:

Een muur schept meestal afstand tussen mensen, scheidt mensen van elkaar. Maar een muur geeft ook veiligheid, geborgenheid. Je vindt er bescherming, een veilig thuis.

Door de dood worden mensen kwetsbaar, dreigen mensen te verdwijnen in het niets. Dat ervaren wij als wij urnen gaan plaatsen van onze dierbaren. We gaan in de nabije toekomst urnen veilig plaatsen in deze muur, opdat onze dierbare overledenen een thuis zullen vinden en geborgen zijn en opdat ook de nabestaanden hier een plaats zullen vinden om tot rust te komen, om er berusting te vinden en troost. Hier in deze veilige beslotenheid van deze urnenmuur kunnen we toch over de dood heen elkaar ontmoeten.

Zo zal deze muur een muur worden van mensengeschiedenis door de namen die op de zwarte stenen zullen staan. Achter iedere naam immers schuilt een levensverhaal.

Moge er zegen rusten op deze plaats.
Moge deze urnenmuur een veilig thuis zijn voor onze overledenen en een vertrouwde plaats voor hen die achterblijven.
Mogen wij er troost en steun vinden, juist als de leegte en het gemis zo groot zijn.
Moge U, de God van de levenden met ons zijn door in zijn Zoon Jezus Christus en door de Geest verbonden zijn

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.